О Б Я В А

За провеждане на подбор на кандидати за длъжността

„системен оператор (административно обслужване)“ в група „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” в РСПБЗН – Пазарджик към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик при ГДПБЗН – МВР, ЛРТП, съгласно заповед рег. №1019з-592/05.08.2021 г.

Можете да свалите пълния текст на обявата от раздел прикачени документи!

 

Прикачени документи

Обява системен оператор РСПБЗН-Пазарджик   (doc – 44,00KB) – 07 авг 2021 16:44