За територията на община Пещера, със заповеди на кмета на Община Пещера Йордан Младенов е създадена организация за спазване на временните противоепидемични мерки.

Община Пещера призовава институциите на местно ниво, жителите и гостите на общината, да подходят отговорно по отношение на спазване и стриктно придържане към въведените ограничения, за да се постигне ограничаване на разпространението на COVID-19, подобряване здравето на населението и предпазване живота на лицата от рисковите групи.

Във връзка с установените случаи на делта вариант на SARS-CoV-2 и евентуално ново интензивно разпространение на COVID-19 в страната, министърът на здравеопазването, д-р Стойчо Кацаров издаде заповеди за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 01.08.2021г. до 31.08.2021г. по отношение на провеждане на дезинфекция, спазване на физическа дистанция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба за лице в закрити обществени места и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.