Община Пазарджик ни кани за участие в обществено обсъждане във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Пазарджик (ПИРО) за периода 2021-2027 г., което ще се проведе на 13.08.2021г. от 11ч. в „Пленарна зала“, находяща се на 2 етаж в сградата на общинска администрация Пазарджик.

Прилагайки подхода „отдолу-нагоре“ Община Пазарджик осигурява възможност на всеки жител на общината да представи на предстоящото общественото обсъждане своите проектни идеи, които след одобрение от Работната група, формирана за разработване и приемане на Плана, да бъдат включени в ПИРО.

Всички, които нямат възможност да се включат в обсъждането, могат да изпратят своите проектни идеи на ел. поща: piro@pazardjik.bg