Традиционният събор на с. Нова Махала, който трябваше да се проведе на 21 август (събота) няма да се състои, съобщиха от местното кметство. Решението е взето с оглед на разрастващата се вълна от новия Делта щам на коронавируса.

Нова махала /Йенидже джумая, Ени махле/, е разположена в едно от най- красивите кътчета в северните склонове на Западните Родопи в Баташката планина на 1150м. надм. височина, източно от гр. Батак. През селото минава Новомахленска река /приток на Стара река/, която дели селото на две махали – горна и долна. Селище с много стара история, населено е предимно от мюсюлмани–сунити.

Жителите му смятат, че са потомци на заселили се по тези земи юруци. Най – старото известно за сега име на нова махала, е Йенидже джумая /новата махала, която се моли в петък/. Под името Нова махала е познато след 1934 г. Основният поминък на населението тук е бил и продължава да бъде дърводобив и дървопреработване. В много малка степен е развито скотовъдството и земеделието.

Старините, съхранени в землището на селището, красивите природни дадености и гостоприемството на местните хора са предпоставка за развитие на туризма.