През месец юли се проведе обучителен лагер в района на велинградското село Юндола, като част от реализиране на дейностите по Национална превантивна програма „Детско полицейско управление“. В него взеха участие 56 ученици-доброволци от Детско полицейско управление при ОДМВР- Пазарджик от Пазарджик, Белово, Пещера, Панагюрище и Велинград.

С помощта на представители на туристическо дружество „Незабравка“ гр. Септември доброволците придобиха знания и умения за ориентиране в природна среда, тактики за ходене при дълги разстояния, при планински преходи, начини за построяване на заслони от налични материали, сглобяване и разглобяване на палатки.

С учениците се проведоха практически занятия и с доброволци от сдружение „Планинско спасяване“- Пазарджик. По време на занятията децата правиха различни видове алпийски възли, научиха правилата за безопасно поведение в планината, оказване на долекарска помощ, пренасяне на пострадал в планински условия.

С доброволците от ДПУ проведоха срещи и горски обучители от Учебно-опитно горско стопанство „Георги Аврамов“, които чрез забавни игри предадоха знания за спецификата на живота в гората и на нейните обитатели. В програмата бяха включени състезателни и спортни игри с елементи от проведените занятия, йога практика и зумба, както и задължителното за всеки лагер- ежедневна физзарядка, лагерен огън и вечери на талантите.

С провеждането на обучителния лагер в с. Юндола приключи първата обучителна година по Национална превантивна програма „Детско полицейско управление“ за децата доброволци от ДПУ-2021 година.