Във връзка с реализация на проекти за подобряване на техническата инфраструктура на гр. Пещера: „ Изграждане на канализация по ул. „Георги Кьосеиванов“ – от км 0+455,78 до км 0+873 в гр.Пещера , Община Пещера“ и „Реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Пещера , Подобект Етап 2: Реконструкция на ул. „ Георги Кьосеиванов “ – участък 1 от км 0+455,78 до км 0+873“ , по създадената временната организация и безопасност на движението- /ВОБД/ на ул. „Георги Кьосеиванов ”, съгласно заповед №589/03.08.2021 г. на кмета на община Пещера , в периода от 16.08.2021 г. до 16.10.2021 г. :

Ограничава се движението на всички моторни превозни средства /МПС/ на ул.„Георги Кьосеиванов ” в участъка: от кръстовище – пресечката с ул.“Хан Пресиян “ до връзката с ул. „Трети март“ в гр. Пещера за периода на извършване на СМР. Обходен маршрут през ул.„Георги Зафиров“ в гр. Пещера.

Поетапно затваряне на част от ул. „ Георги Кьосеиванов ” ще се осъществи на отсечки:

Първа отсечка:от пресечката с ул.“Хан Пресиян “ до Цех за матраци
/ Бивш хлебозавод /;
Втора отсечка:от Цех за матраци / Бивш хлебозавод / до магазин „Билла“;
Трета отсечка:от магазин „Билла“ до връзката с ул.“ Трети март“.

Ограничението за движение е въведено , след като са налице всички условия за организация на движението и стриктно изпълнена на място сигнализация, спрямо съгласувания проект за ВОБД при спазени изисквания на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни монтажни работи по пътищата и улиците.
Да се спазват всички ограничения, въведени с временната организация и безопасност на движението /ВОБД/.