Министерството на образованието и науката предоставя  на 35 общини в 18 области 37 нови училищни автобуси. Целта е да се осигури всекидневен безопасен транспорт на пътуващи деца и ученици.

По един ще получат общини в областите София, Шумен, Стара Загора, Силистра, Разград, Пловдив, Перник, Пазарджик и Ловеч. Шест автобуса отиват в област Враца. По четири са предвидени за Благоевград и Видин. За областите Бургас и Варна има по три автобуса, а за Кърджали, Плевен, Русе и Смолян – по два.

Автобусите се предоставят приоритетно за средищни детски градини и училища, в които се обучават деца и от други населени места. При разпределението се отчита също броят на учениците, които нямат превоз до образователните институции. Предимство имат още учебни заведения в труднодостъпни населени места.

Доставките са съобразени и с потребностите, заявени от общините, училищата и детските градини. Автобусите се доставят въз основа на рамков договор от 2020 г., съобщиха от МОН.