Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене актуализациите на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), както и на държавния бюджет за 2021 г. Заседанието на комисията се излъчваше в реално време на интернет страницата на Народното събрание.

Министерският съвет предлага приходите и разходите на НЗОК за тази година да са 5,5 млрд. лева. Разходите на НЗОК за борба с ковид-пандемията за първите седем месеца на годината са 442 млн. лева. Предвидените разходи за борба с пандемията през тази година са общо три милиарда лева. В тази сума са включени и помощта за бизнеса, за заетост, както и месечна добавка от 50 лева за пенсионерите.

Първата заявка за промяна дойде от ГЕРБ. Бившият финансов министър Кирил Ананиев обясни, че пенсионерите трябва да получават 100 лева добавка до края на епидемичната ситуация, а не 50, както до този момент. Увеличението на пенсиите не нарушава бюджетната рамка, категоричен беше финансовият министър Асен Василев.

По думите му в средносрочната прогноза 2022-2023 допълнителният разход на НОИ, свързан с индексацията на пенсиите, не нарушавала стабилността на бюджета и няма да влезем в процедура по свръхдефицит. Промените, заложени в бюджета на НОИ, свързани с актуализацията на пенсиите, съвсем спокойно се побират в бюджетната макрорамка на бюджета за 2022 година, посочи още Василев.

В актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година се посочва, че консолидираният бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите е с обща сума 15 194 455,5 хил. лв.

С проекта за актуализация на държавния бюджет за 2021 г. се търси баланс между необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за приоритетни и неотложни политики до края на годината при вече напълно изчерпани източници за тяхното обезпечаване и възможностите на приходната част на бюджета да осигури тяхното финансиране, се посочва в мотивите на Министерския съвет. В тях се отбелязва, че прегледът на параметрите по бюджетното изпълнение към полугодието и подобрените очаквания при голяма част от макроикономическите индикатори дават основание да се очаква, че преизпълнението на приходите може да посрещне тези допълнителни разходи. Със законопроекта не се предлагат промени в одобрените ограничители по отношение на емисиите и размера на държавния дълг за годината.