Община Стрелча и Сдружение „Българска розова долина” инициираха кампания за спасение на традиционния семеен поминък – розопроизводството в Стрелча, Клисура и Средногорието.

Инициативата „SOS Българска роза” за възраждане на бранша, прославил България по света, възниква в годината на „най-тъжния розобер” – 2021-ва. Съкрушителните факти за изчезващата българска роза, сред които и тревожната статистика, че от 300 регистрирани розопроизводители в Стрелча през 2021 г. са работили едва 150, провокират общината, розопроизводители и доброволци да предприемат действия за подпомагане на над 350 семейства с розови масиви от най-засегнатите райони.

Стартиращата кампанията „SOS Българска роза” има за цел да събере 190 000 лева до края на 2021 г., с които да бъде компенсирана отрицателната разлика между изкупната цена на маслодайната роза и разходите, които малките семейни бизнеси имат, за да я произведат.
Със съдействието на кмета на община Стрелча инж. Георги Павлов на 25 август доброволците на благородната кауза поставиха щанд във фоайето на сградата на Общинска администрация с козметични продукти и кутия за дарения.

Общинското ръководство твърдо застава зад справедливите искания на розопроизводителите и подкрепя всички инициативи, насочени към възстановяване на бранша от тежките удари през последните 3 години. Още по време на розобера Община Стрелча инициира протестна декларация до служебното правителство от стрелчанските розопроизводители.

Общинска администрация – Стрелча призовава гражданите и гостите да подкрепят българското розопроизводство, като закупят от продуктите с кауза на „SOS Българска роза”, приходите, от които 100% са за инициативата или да дарят по сметка BG37 UNCR 7000 15244 78370.