С открити приемни ОИЦ – Пазаджик продължава кампанията си за информиране на гражданите в областта за възможните начини за финансиране по европейските програми.

Всички събития ще се проведат на открито, в центъра на населените места, където ще е разположен информационен щанд на ОИЦ – Пазарджик. Откритите приемни ще са от 10:00  часа с времетраене един час, а експертите от ОИЦ са подготвили за посетителите рекламни и информационни материали (листовки и брошури).

Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Центъра. По време на изнесените приемни всеки един потенциален бенефициент може на място, в региона си, да получи актуална информация относно възможностите за финансиране по различните европейски програми, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Експертите ще  разясняват възможностите и особеностите при работа с ИСУН 2020.

Графикът за провеждане на изнесените приемни на територията на област Пазарджик, за периода 01.09. – 17.09.2021г., е следният:

 

ГРАД ДАТА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОТКРИТА ПРИЕМА
1 Сърница 1.09.2021 г. Центърът на Община Сърница
2 Белово 2.09.2021 г.. Централен площад на Община Белово
3 Пещера 3.09.2021 г. Централен площад пред сградата на Община Пещера
4 Брацигово 7.09.2021 г. Пред сградата на Община Брацигово
5 Велинград 8.09.2021 г. Пред сградата на Община Велинград
6 Стрелча 9.09.2021 г Централен площад на Община Стрелча
7 Панагюрище 10.09.2021 г Площад „20-ти април“ пред сградата на Община  Панагюрище
8 Ракитово 13.09.2021 г.. Пред сградата на Община Ракитово
9 Батак 14.09.2021 г. Пл. „Освобождение“, пред сградата на Исторически музей – Батак
10 Септември 15.09.2021 г. Пред сградата на Община Септември
11 Лесичово 16.09.2021 г. Пред НЧ „Отец Паисий – 1890 г.“, Община Лесичово
12 Пазарджик 17.09.2021 г. Пред „Център за информация и услуги на граждани“ на Община Пазарджик