Министърът на Регионалното министерство архитект Виолета Комитова  проведе среща с кметове от шестте области, които оперират със 100% общински ВиК дружества, сред тях е и Пещера.

Кметовете на Общини изложиха проблемите, доводи и мнения във връзка с присъединяването към Областната ВиК Асоциация. На срещата присъстваше Йордан Младенов- кмет на Община Пещера. Според него влизането в Областната ВиК Асоциация ще доведе до по- висока цена на услугите предлагани от местния оператор.

Младенов каза, че успява да осъществява своята дейност за доставяне и пречистване на водата, развива и надгражда предлаганите услуги, като се акцентира върху приемлива крайна цена за абонатите. По думите му общините успели да реновират ВиК мрежите си и нямат икономически интерес да влизат в Областната Асоциация към ВиК- Пазарджик, поради реална опасност от покачване на цената.

Стана ясно, че през последните  години Община Пещера е направила изключително много инвестиции във водопроводните и канализационните мрежи и съоръженията на местното дружество. Осигурено е финансиране и съфинансиране за подмяна на вътрешно водопроводната мрежа на територията на гр. Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево и с. Свети Константин.

В двете съставни села на Общината е извършена цялостна подмяна и изграждане на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа. Над 50 % вече е подменена в гр. Пещера.

Изградени и функциониращи са пречиствателни станции за отпадни в гр. Пещера и с. Капитан Димитриево, които пречистват водите на трите населени места. Младенов подчерта, че към момента продължава реновирането на проблемните участъци по вътрешно водопроводната мрежа по ул. “Иван Вазов”, ул. “Изгрев” и ул. “Трети март”. Изгражда се нова канализационна мрежа на ул. “Георги Кьосеиванов” и ул. “Изгрев”.

Община Пещера  кандидатства и спечели финансиране по ПУДООС и към момента се провежда процедура по ЗОП за Реконструкция на улични ВИК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера на следните улици: “Беглика”, ” Панорама”, “Владимир Рилски”, “Опълченска”, “Стефан Кънчев”, “Чаталджа”, “Христо Ботев” и ул. “Стара Крепост”. Тези улици са с амортизирана водопроводна  мрежа, която често аварира. Стойността е 2 924 287.22 лв. с ДДС.

Младенов изказа своята убеденост, че ръководството на местната администрация и Общинския съвет са запознати с проблемите на ВиК сектора и всячески се стремят да отговорят на съвременните изисквания.

Тъй като има обособена Асоциация по ВиК на територията на Община Пещера, Младенов очаква от МРРБ да даде мандат на областния управител Иван Васев да гласува за сключване на договор по Закона за водите с „ВКС“ ЕООД гр. Пещера. Това от своя страна ще разреши КЕВР да разгледа и одобри предложения  Бизнес план 2022-2026 на дружеството, който е съгласуван с Общински съвет- Пещера.

Както и досега Община Пещера ще продължава да прави инвестиции със собствени средства и привлечено външно финансиране.