ЦИК реши да назначи за председател на Районната избирателна комисия в Пазарджик Йордан Кожухаров, зам.-председатели  Петя Грозданова и Елена Попова, секретар Васвие Мехмедова и членове – Ростислав Венчев, Атанас Петров, Лъчезар Минев, Антони Върбев, Цветанка Христоскова – Гаджева, Христо Вълков, Иванка Гатина, Али Чешмеджиев, Стойко Власев.

Решението с номер 597 е с днешна дата, съгласно законовите изисквания РИК – Пазарджик ще се състои от 13 члена.  До избора на ЦИК се стигна след като не бе постигнат консунсус по време на консултациите на политическите партии, на срещата при областния управител миналата неделя.