По предложение на общинския съветник и председател на комисия „Законност“ от групата на „Новото време“ –  Златко Митрев в началото на днешното заседание на Общинския съвет, бе оттеглена точката касаеща увеличението на таксата за битови отпадъци в община Пазарджик. С 27 „За“, един „Против“ и 5 „Въздържали се“ съветниците приеха Отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2020 г.

Според кмета Тодор Попов е необходимо политическите партии, които ще влязат в следващия парламент да бъдат отговорни и да съставят правителство, тъй като от актуализацията на републиканския бюджет зависят и бюджетите на общините. Чуйте какво още каза градоначалникът.