Две ковид зони има разкирити в нашата област, а общо 23 са те в страната. В Медицински център I Септември ЕООД в гр. Септември, на бул. България“ №80 и „Медицински център -Панагюрище“ ЕООД в гр. Панагюрище, на ул. „Георги Бенковски“ №100, пациентите могат да получат клинични прегледи, лабораторни изследвания, рентгенови снимки, както и да им бъдат предписани лекарства за домашно лечение. По предварителен разчет зоните в нашата област трябваше да бъдат пет, като една от тях трябва да бъде във Велинград.