На 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление”, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. В по-новата ни история – през 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде именно на 12 октомври.

От тогава за Деня на общината, всяка година в България се организират различни по мащаб местни и национални инициативи, като целта е да се популяризира дейността на местната власт, постигане по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

По традиция утре в Пленарна зала на Общината ще проведе тържествено заседание на Общински съвет – Пазарджик. Началото на тържествената сесия е от 12:00 часа