„Не си играй със съдбата им“ е мотото на стартиращата днес информационна кампания от Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Пазарджик в партньорство с деветте местни комисии за борба с трафика на хора в страната и НКБТХ. Кампанията е с фокус върху ползването на сексуални услуги, предоставяни от жертви на трафик.

За 15-ти пореден път европейската общност отбелязва Европейския ден за борба с трафика на хора и вниманието на обществото е насочено към това престъпление. Тази злоупотреба с човешки права и достойнство продължава да бъде сериозна престъпна заплаха в ЕС, въпреки постигнатия през годините напредък. Противодействието на трафика на хора и закрилата на жертвите е национален приоритет, заяви на брифинга Бойко Рашков, заместник-министър председател, министър на вътрешните работи и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Според официалните данни, през 2020 г. жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация са 336, като от тях 333 са от женски пол. През изминалата година в администрацията на НКБТХ са получени общо 53 сигнала за потенциални случаи на трафик, като 60 лица са идентифицирани като рискови. За сравнение, към месец септември 2021 г. са получени 41 сигнала и 87 лица са категоризирани като вероятни жертви на трафик (независимо от формата му). По отношение на сексуалната експлоатация, сигналите за 2021 г. са 30, а 13 лица от женски пол са обгрижени до настоящия момент. Част от получилите убежище и подкрепа са настанени в приюти заедно със своите деца, които също са се намирали в рискова ситуация.

Наблюдаваното леко увеличение на броя на сигналите и на лицата с рискови профили би могло да се дължи както на по-леките противоепидемични мерки срещу COVID-19, прилагани през настоящата година в Р България (респективно – улесненото пътуване както в страната, така и в чужбина), така и на ефекта на превенционните дейности на НКБТХ, съвместно с ГДБОП и други партньори, и повишената разпознаваемост от обществото на престъплението трафик на хора.

Превенцията на едно толкова сериозно престъпление, което носи огромни приходи на извършителите, е труден процес, който изисква много ресурси и предварителна подготовка, за да бъде ефективен, посочи Рашков и очерта основните аспекти:  влиянието върху рисковите фактори посредством националните социални и образователни политики; достигането до най-уязвимите групи чрез целенасочени превенционни действия, които да са предшествани от задълбочен анализ;  ежегодни мащабни национални кампании и множество други инициативи, организирани от Секретариата на Националната комисия, съвместно с 10-те местни комисии, подпомагани от обучени доброволци. Десетте местни комисии за борба с трафика на хора всяка година провеждат и свои собствени кампании на местно ниво, включително обучения за специалисти, доброволци и информационни сесии сред най-уязвимите групи. Тези дейности целят повишаването на информираността на широката общественост и рисковите групи за престъплението, и негативните последици, които то има за цялото общество, посочи вицепремиерът и подчерта като изключително важни международното сътрудничество и общите усилия на европейските страни в  реализирането на информационни кампании. Добър пример за това са съвместните дейности в страните на произход и страните на дестинация на жертви на трафик на хора. Подобни общи усилия, в т. ч. и на двустранно ниво, дават много добри резултати и видимост на превенционните действия. Един от основните инструменти за превенция е провеждането на комплексни и целеви кампании, които се реализират съвместно на европейско ниво за да се повиши информираността. Радвам се, че България, в частност ГДБОП и НКБТХ, организираха и провеждат европейска кампания „Blind Betting“, чиято втора фаза се провежда под надслов „Не си играй със съдбата им!“. Това е първата подобна инициатива, която е насочена към крайните потребители на сексуални услуги, подчерта министърът.

Оперативната обстановка по линия на борбата с трафика на хора към момента е стабилна, не наблюдаваме рязко намаляване или повишаване на случаите, коментира директорът на ГДБОП гл. комисар Калин Стоянов. „Добре е да се знаят начините за набиране на жертви, за да се повишава информираността. Ясно ни е, че хората, които набелязват жертвите, са отлични психолози и все по-рядко използват сила и заплахи. Методът с най-сериозен негативен в последствие психологически ефект е т.н. Lover Boy, като наблюденията са, че жертвата дотолкова се увлича в любовта си към насилника, че е готов/а да проституира за него, изпада в психологическа, често и във финансова зависимост.  Друг използван способ са социалните мрежи. В съвместната ни работа с НКБТХ ГДБОП през 2021 г е съдействала на около 50 души в ситуация на жертви на трафик, като помощта е била най-вече психологическа, оказана при прибирането им страната. Към момента ГДБОП, съвместно с партньорски служби работи по 21 групи за трафик на хора, вътрешен и външен – извън страната“. Като сложен и труден определи Стоянов процесът за убеждаване на жертвите да свидетелстват пред съд, но с усилията на ГДБОП и психолози продължаваме да се справяме успешно, заяви в заключение директорът на ГДБОП и благодари на многобройните партньори в кампанията. Тя ще бъде разпространена на територията на 26 европейски държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното Кралство.

Не си играй със съдбата им! – България стартира кампания с фокус върху ползването на сексуални услуги, предоставяни от жертви на трафик

 По повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, стартира втората част на кампанията за превенция на трафика на хора, с фокус върху сексуалната експлоатация, под надслов „Не си играй със съдбата им“, организирана от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), с подкрепата на EMPACT. Идеята, творческите решения и реализацията на кампанията са плод на изцяло български екип, а дейностите отново ще се осъществят в 26 европейски държави.

Акцентът на втората част от кампанията е поставен върху ползването  на сексуални услуги, предоставяни от жертви на трафик. Търсенето на сексуални услуги е един от основните фактори, които мотивират престъпниците да експлоатират жертвите си. Не всяко момиче, което проституира, го прави доброволно, а когато клиентът знае това, той е съучастник в престъпление и неговите постъпки също подлежат на наказание и санкции.   

 

Видео: https://youtu.be/baO4oGLTQcg

 

„Не си играй със съдбата им“  ще се разпространи отново на територията на страните на произход на жертви на трафик, както и в страните на дестинация. „Страни на дестинация“ са тези държави, в които трафикантите експлоатират жертвите си, а клиентите им ползват техните услуги. Понякога без да подозират, понякога досещайки се, а друг път – с ясното съзнание, че момичето заплаща тяхното мимолетно удоволствие с цената на достойнството си, с болката, унижението и страха да живееш в капана на експлоатацията.

Всяка година стотици млади жени залагат съдбата си на карта. Сексуалната експлоатация понякога остава невидима. Бъдещето им може да е различно. Трафикът на хора е престъпление. Хората, които плащат за сексуални услуги от жертви на трафик, носят наказателна отговорност.

Годишно по данни на Прокуратурата на Р България над 300 души стават жертви на сексуална експлоатация. Обичайно това са млади жени и момичета, търсещи възможноси за по-добър живот в страните от Западна Европа.

От началото на годината в специализираните услуги към Националната комисия за борба с трафика на хора 13 пострадали от трафик с цел сексуална експлоатация са получили закрила и подкрепа.

Кампанията е резултат от съвместната работа на секретариата на Националната комисия и ГДБОП, с креативното участие на рекламна агенция New Moment New Ideas Sofia. Тематичното видео отново е дело на  режисьора в Валери Милев. За есенната кампания са създадени множество визии за онлайн и офлайн разпространение, както и аудиоспот.

 Кампанията се реализира в партньорство с 10-те местни комисии за борба с трафика на хора, Българска национална телевизия, Българско национално радио, Нова телевизия, BulgariaOnAir, Национална кабелна телевизия Евроком, Метрополитен ЕАД, Столична община, Търговска верига „Фантастико“, Next Level Fitness Club, MamaNinja.bg, Paradise Center, Кино Арена, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Кампания А21, Център за безопасен интернет, Агенция „Митници“, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта, Агенция по социално подпомагане, Министерство на транспорта, Министерство на здравеопазването, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ и др.

 

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

 

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: office@antitraffic.government.bg

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg;

Бургас, тел.: + 359 885 532 692, e-mail: burgas@antitraffic.government.bg;

Варна, тел.: + 359 52 820 748, e-mail: varna@antitraffic.government.bg;

Велико Търново, тел.: + 359 885 532 131, e-mail: vturnovo@antitraffic.government.bg;

Монтана, тел.: + 359 96305 471, e-mail: montana@antitraffic.government.bg;

Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, e-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg;

Плевен, тел.: +359 889 789 255, e-mail: pleven@antitraffic.government.bg;

Пловдив, тел.: +359 32 622 136, e-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg;

Русе, тел.: + 359 882 049411, e-mail: ruse@antitraffic.government.bg;

Сливен, тел.: + 359 44 611 336, e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация „Кампания А21“ – 0800 20 100

 

Научи повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора“ на интернет страниците на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg