Местният референдум в Синитово ще се състои на 19 декември, това решение взеха днес общинските съветници по време на редовното си заседание. Въпросите на референдума касаят изграждането на площадка за третиране на неопасни отпадъци в землището на селото.

Двата въпроса, на които ще отговарят жителите на Синитово са:“Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци““ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?“ и  „Съгласни ли сте инвестиционното предложение „Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово?“

Съветниците утвърдиха образците от книжата за провеждане на местния референдум, както и одобриха разходите за организирането и финансирането на местния референдум, които ще се осигурят от общинския бюджет.

Синитово скочи на протест срещу решение на Административен съд за референдума