Премахването на незаконните постройки край езерото Клептуза продължава. Вече няма никакво съмнение за тяхната незаконност, след поредица решения на съдебните институции. Още през лятото на 2019 г. кметът на община Велинград д-р Костадин Коев издаде заповеди за премахването на обектите, които обаче бяха обжалвани от собствениците и започнаха съдебни дела. По четири от тези заповеди съдът се произнесе за събаряне на постройките, като две от тях бяха премахнати още през октомври 2019-та година.

Със свое решение от вчерашната сесия Общински съвет – Велинград осигури средствата за премахване на още две от сградите. Предстои да бъде избрана фирма -изпълнител на самото събаряне.

За сега само за ресторант „Езерото” процедурата е спряна, поради решение на Административен съд – Пазарджик, не в частта за незаконността, защото тя е потвърдена окончателно с решение на ВАС, а в частта, че друг орган, в лицето на Дирекция национален строителен контрол, трябва да издаде заповедта.

Изчистването на района на езерото Клептуза от незаконите постройки е приоритет на Община Велинград по време на управлението на градоначалника Коев. Вече са в ход процедурите за премахването на самонастанилите се там от десетилетия .