Във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, и за народни представители на 14.11.2021 г. от Районната избирателна комисия съобщиха, че на територията на областта са образуни общо единадесет  подвижни СИК за гласуване на гласоподаватели с трайни увреждания. Те са разпределени в 7 от общините както следва, в общините Пазарджик, Сърница и Батак по два броя, общините Велинград, Септември, Пещера, Белово и Ракитово по един брой.

Съобразно законовите разпоредби и решенията на ЦИК с машинно гласуване ще се гласува в секции, които са с избиратели над 300. На територията на РИК Пазарджик те са 30 общо:

БРАЦИГОВО СИК № 016
ВЕЛИНГРАД СИК № 023
ВЕЛИНГРАД СИК № 024
ВЕЛИНГРАД СИК № 025
ВЕЛИНГРАД СИК № 042
ВЕЛИНГРАД СИК № 045
ВЕЛИНГРАД СИК № 048
ВЕЛИНГРАД СИК № 049
ВЕЛИНГРАД СИК № 050
ВЕЛИНГРАД СИК № 052
ВЕЛИНГРАД СИК № 053
ВЕЛИНГРАД СИК № 054
ВЕЛИНГРАД СИК № 057
ВЕЛИНГРАД СИК № 058
ЛЕСИЧОВО СИК № 006
ЛЕСИЧОВО СИК № 008
ЛЕСИЧОВО СИК № 009
ПАЗАРДЖИК СИК № 039
ПАЗАРДЖИК СИК № 088
ПАЗАРДЖИК СИК № 184
ПАЗАРДЖИК СИК № 194
ПАЗАРДЖИК СИК № 196
ПАЗАРДЖИК СИК № 198
ПАНАГЮРИЩЕ СИК № 023
СЕПТЕМВРИ СИК № 020
СЕПТЕМВРИ СИК № 030
СТРЕЛЧА СИК № 006
СТРЕЛЧА СИК № 007
СТРЕЛЧА СИК № 008
СТРЕЛЧА СИК № 009

По отношение на секциите, в които ще се гласува с 2 машини, информацията е публикувана официално на сайта на ЦИК. Ето къде ще има по две машини:

1 ПАЗАРДЖИК БАТАК ГР.БАТАК 130300001 ул.“Бр. Ванчеви“ № 4,кафе-аператив“Ръжанка“
2 ПАЗАРДЖИК БАТАК ГР.БАТАК 130300002 ул. „Априлци“ № 1,ПГ „Стефан Божков“
3 ПАЗАРДЖИК БАТАК ГР.БАТАК 130300003 пл.“Освобождение“ № 2, НЧ „Четвърти май – 1897г.“
4 ПАЗАРДЖИК БАТАК ГР.БАТАК 130300004 пл.“Освобождение“ № 2, НЧ „Четвърти май – 1897г.“
5 ПАЗАРДЖИК БАТАК ГР.БАТАК 130300005 ул.“Хр.Ботев“ №45, ет.1, кафе -аператив „Андора“
6 ПАЗАРДЖИК БАТАК С.НОВА МАХАЛА 130300006 ул. „Търговска“ № 47, дискотека
7 ПАЗАРДЖИК БАТАК С.НОВА МАХАЛА 130300007 ул. „Търговска“ № 60, сладкарница
8 ПАЗАРДЖИК БАТАК С.НОВА МАХАЛА 130300008 ул. „Търговска“ № 18 А, клуб на пенсионера
9 ПАЗАРДЖИК БАТАК С.ФОТИНОВО 130300009 ул. „Петнадесета“ №12, ОУ “ Св. Климент Охридски“
10 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО ГР.БЕЛОВО 130400001 СУ -Белово, ул.“Т. Каблешков“№5
11 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО ГР.БЕЛОВО 130400002 ул.“Орфей“ №4, Читалище- Ритуална зала
12 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО ГР.БЕЛОВО 130400003 клуб на пенсионера, ул. „Алеко Константинов“
13 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО ГР.БЕЛОВО 130400004 ул „Йордан Говедаров“№ 21 кв.“Малко Белово“-читалище
14 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО С.ГОЛЯМО БЕЛОВО 130400005 ул „6-та“ №12а, Кметството
15 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО С.МЕНЕНКЬОВО 130400006 с.Мененкьово,Читалище,ул.“1-ва“ №47
16 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО С.ДЪБРАВИТЕ 130400007 с.Дъбравите,Кметството,ул.“2-ра“ №1
17 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО С.МОМИНА КЛИСУРА 130400008 ул“Проф. Хр. Вакарелски“32 Кметството-Клуб на пенсионера
18 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО С.СЕСТРИМО 130400009 ул „Първа“ №71, Читалище-Заседателна зала
19 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО С.СЕСТРИМО 130400010 ул „Първа“ №71, Читалище-Ритуална зала
20 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО С.ГАБРОВИЦА 130400011 Читалище /пенсионерски клуб/,ул.“2-ра“ №1
21 ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО С.АКАНДЖИЕВО 130400012 Читалище /пенсионерски клуб/,ул.“1-ва“ №20
22 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО ГР.БРАЦИГОВО 130600001 бул.“Трети Март“ №16 СУ „Народни будители“
23 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО ГР.БРАЦИГОВО 130600002 бул.“Трети Март“ №16 СУ „Народни будители“
24 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО ГР.БРАЦИГОВО 130600003 ул.“Христо Гюлеметов“ №1,Клуб на пенсионера
25 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО ГР.БРАЦИГОВО 130600004 ул.“Васил Петлешков“№72, НУ „Васил Петлешков“
26 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО ГР.БРАЦИГОВО 130600005 бул.“Трети Март“ №16 СУ „Народни будители“
27 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО ГР.БРАЦИГОВО 130600006 ул.“Васил Петлешков“№72, НУ „Васил Петлешков“
28 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО С.РАВНОГОР 130600007 ул.“Първа“ №64, Клуб на пенсионера
29 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО С.РОЗОВО 130600008  Клуб на пенсионера, ул.“Втора“ №2Б
30 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО С.БЯГА 130600009 ул.“Първа“ №35, ОУ „Хр. Ботев“
31 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО С.БЯГА 130600010 ул.“Първа“ №35, ОУ „Хр. Ботев“
32 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО С.ИСПЕРИХОВО 130600011 ул.“Тридесет и девета“ №10,ОУ „Хр. Ботев“ – старо крило
33 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО С.ИСПЕРИХОВО 130600012 ул.“Тридесет и девета“ №10,ОУ „Хр.Ботев“- ново крило
34 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО С.ИСПЕРИХОВО 130600013 ул.“Тридесет и девета“ №10,ОУ „Хр. Ботев“- ново крило
35 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО С.КОЗАРСКО 130600014 ул.“Двадесет и шеста“ №3, Клуб на пенсионера
36 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО С.КОЗАРСКО 130600015 ул. „Двадесет и седма“ №2, читалище „Съгласие – 1902 г.“
37 ПАЗАРДЖИК БРАЦИГОВО С.ЖРЕБИЧКО 130600016 ул.“Осма“ №2, Клуб на пенсионера
38 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800001 Исторически музей,ул“Владо Черноземски“№4
39 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800002 Читалище“В.Левски“,бул.“Съединение“№181,кв.Каменица
40 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800003 III-ОУ „Хр. Ботев“/начален етап/ малкото у-ще до ц.Св.Троица“/
41 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800004 сграда „Сярна баня“,ул“Г.Кирков“,кв. Каменица
42 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800005 ІІІ-то ОУ“Хр.Ботев“,ул“Макаренко“№4
43 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800006 ДГ“Радост“, бул“Сьединение“№139
44 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800007 ДГ“Радост“, бул“Сьединение“№139
45 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800008 ОУ „Г.Бенковски“, ул.“Калъчов мост“№9
46 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800009 Център за подкрепа на личностното развитие-ОДК,ул“Т.Стайков“№5
47 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800010 СУ“Св.Св.Кирил и Методий“,ул“Юндола“ №35
48 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800011 СУ“Св.Св.Кирил и Методий“,ул“Юндола“ №35
49 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800012 ДГ „Фантазия“ ул.“Димитър Ив. Масларов“№3
50 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800013 Клуб на пенсионера-кв.“Лъджене“бул.“Хан Аспарух“№11
51 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800014 ПГИТ“Ал.Константинов“,бул“Сьединение“№49 Я
52 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800015 СУ“В.Левски“,ул“Кристал“№4
53 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800016 ИСУ“В.Левски“,ул“Кристал“№4
54 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800017 ПГД „Иван Вазов“ бул.“Съединение“№44
55 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800018 ДГ“Еделвайс“,кв. Чепино,ул“Добри Чинтулов“№4
56 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800019 ПГД“Иван Вазов“,бул.“Съединение“ №44
57 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800020 читалище „Св.Св. Кирил и Методий“,пл“Македония“№1,кв. „Чепино“
58 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800021 Ч-ще“Св.Св.Кирил и Методий“ кв.“Чепино“,пл.“Македония“ №1
59 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800022 ІІ-ро ОУ“Неофит Рилски“-кв.Чепино,ул“Бр.Маврикови“№48
60 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ВСЕМИРЦИ 130800023 Сградата в УПИ VI – 65, кв. 6
61 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ДОЛНА ДЪБЕВА 130800024 ул. „Съединение“ №4, сграда в УПИ
62 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.КАНДОВИ 130800025 ул. „Георги Димитров“ №23, постройка
63 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800026 СБПЛРПФЗ „Св. Петка Българска“ ЕООД, ул.“Пневмоболница В.Коларов“ №1
64 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800027 ОССУ Дом за стари хора“Ела“, бул.“Съединение“№288
65 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800028 СБР-НК ЕАД филиал Велинград, ул.“Гоце Делчев“№38, ет.1
66 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 130800029 МБДПЛР „ВИТА“ ЕООД, ул.“Пушкин“№2
67 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ДРАГИНОВО 130800036 СУ“Методий Драгинов“ , ет.1, ул.“Кирил и Методий“№1
68 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ДРАГИНОВО 130800037 Пенсионерски клуб, ул.“Васил Левски“№1А
69 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ДРАГИНОВО 130800038 Читалище „Методий Драгинов“ ул.“Ив.Вазов“№1
70 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ДРАГИНОВО 130800039 СУ „Методий Драгинов“, ет.1, ул.“Кирил и Методий“№1
71 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ГРАШЕВО 130800041 ОУ „Васил Левски“, ул. „Никола Ихтимански“№16
72 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ГРАШЕВО 130800042 сградата на ДГ Кокиче /филиал/,ул.“Хр. Ботев“
73 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.СВЕТА ПЕТКА 130800043 СУ“Хр.Смирненски“ ет.1 ул.“Арапчал“№24
74 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.СВЕТА ПЕТКА 130800044 Сграда на кметство-пл.“Лютово“№2, ет.1
75 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.АЛЕНДАРОВА 130800045 Сградата на кметството, ул.“Демокрация“№5
76 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ПАШОВИ 130800046 Сградата на кметство, ул.“Кирил и Методий“№1
77 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.РОХЛЕВА 130800047 Сграда на Кметството
78 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.БУТРЕВА 130800048 Сградата на Кметство
79 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ГОРНА ДЪБЕВА 130800049 Сградата на Кметство /детската градина/
80 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ВРАНЕНЦИ 130800050 Сградата на Кметство
81 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.БИРКОВА 130800051 Сградата на Кметство
82 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ЧОЛАКОВА 130800052 Сградата на Кметство
83 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ЦВЕТИНО 130800053 Читалищен салон в кметството
84 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ЮНДОЛА 130800054 Сградата на Кметство
85 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.АБЛАНИЦА 130800055 Сградата на Кметство
86 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.КРЪСТАВА 130800056 ОУ „В. Левски“, ул.“Грънчарица“№1
87 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.ГОРНА БИРКОВА 130800057 сградата на бивша детска градина в с.Горна Беркова
88 ПАЗАРДЖИК ВЕЛИНГРАД С.БОЗЬОВА 130800058 Сграда, в която е Кметство
89 ПАЗАРДЖИК ЛЕСИЧОВО С.ЛЕСИЧОВО 131400001 ул.“пл.14 Септември“ № 002, Народно читалище „Отец Паисий-1890“
90 ПАЗАРДЖИК ЛЕСИЧОВО С.БОРИМЕЧКОВО 131400002 ул.“Втора“ №001, Народно читалище „Пробуда-1930г.“
91 ПАЗАРДЖИК ЛЕСИЧОВО С.ДИНКАТА 131400003 ул.“Първа“ № 2, Народно читалище „Пробуда-1914г.“
92 ПАЗАРДЖИК ЛЕСИЧОВО С.КАЛУГЕРОВО 131400004 ул.“Площад“№5, Туристически -посетителски инф. център
93 ПАЗАРДЖИК ЛЕСИЧОВО С.КАЛУГЕРОВО 131400005 ОбУ.“Хр. Ботев“, ул.“Деветнадесета“№11
94 ПАЗАРДЖИК ЛЕСИЧОВО С.ПАМИДОВО 131400006 ул.“Първа“ № 024а, Народно читалище „Хр. Ботев-1938г.“
95 ПАЗАРДЖИК ЛЕСИЧОВО С.ЦЕРОВО 131400007 ул.“Първа“ № 032,Народно Читалище „Георги Бенковски-1900г.“
96 ПАЗАРДЖИК ЛЕСИЧОВО С.ЩЪРКОВО 131400008 ул.“Първа“ № 034,Народно Читалище“Хр. Ботев-1927г.“
97 ПАЗАРДЖИК ЛЕСИЧОВО С.ЩЪРКОВО 131400009 ул.“Дванадесета“ № 4, ДПФУ „Света Петка“
98 ПАЗАРДЖИК ЛЕСИЧОВО С.ДИНКАТА 131400010 Основно училище“Кочо Честименски“ ул.“Седемнадесета“№34
99 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900001 Регионална Библиотека „Никола Фурнаджиев“ на ул.“Любен Боянов“ № 3
100 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900002 Регионална Библиотека „Никола Фурнаджиев“ на ул.“Любен Боянов“ № 3
101 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900003 НУ „Отец Паисий“ на ул.“К.Величков“ № 48
102 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900004 ПГФР/бивша Професионална гимназия по облекло/,ул.“Граф Игнатиев“ № 3а
103 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900005 НУ „Отец Паисий“ на ул.“К.Величков“ № 48
104 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900006 НУ „Отец Паисий“ на ул.“К.Величков“ № 48
105 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900007 Гимназия „Иван С. Аксаков“ на ул.“Сан Стефано“ № 1
106 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900008 ІІІ ОУ „Професор Иван Батаклиев“ на ул.“К.Величков“ № 18
107 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900009 ІІІ ОУ „Професор Иван Батаклиев“ на ул.“К.Величков“ № 18
108 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900010 Областен съвет на СОСЗ на ул.“А.Стамболийски“ № 16, етаж ІІ
109 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900011 Клуб на инвалидите в България на ул.“Ал.Стамболийски“ № 16, етаж І
110 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900012 ПГ по Механо-електротехника  ул.“Цар Освободител“№105
111 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900013 НУ „Никола Фурнаджиев“ на ул.“Ц.Церковски“ № 1
112 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900014 ІІ ОУ „Стефан Захариев“ на ул.“Васил Петлешков“ № 1
113 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900015  Професионална гимназия по Икономика и менинджмънт ул.“Осми март“ № 1
114 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900016 Професионална гимназия по Икономика и менинджмънт ул.“Осми март“ № 1
115 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900017 СОУ „Георги Брегов“ на ул.“Г.Бенковски“ №20
116 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900018 Клуб на пенсионера №5, ул.“Братя Консулови“ №39
117 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900019 СОУ „Георги Брегов“ на ул.“Г.Бенковски“ №20
118 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900020 ЦДГ №3 „Пролет“, ул.“Цар Симеон“№17
119 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900021 ЦДГ № 3 „Пролет“ на ул.“Цар Симеон“№17
120 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900022 СОУ  „Д-р Петър Берон“ на ул.“Н.Бозвели“ № 27
121 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900023 СОУ  „Д-р Петър Берон“ на ул.“Н.Бозвели“ № 27
122 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900024 IОУ  „Св.Климент Охридски“ на ул.“Васил Левски“ № 58
123 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900025 Център за СОП/бивше ПУ „Ив.Вазов“,ул.Веслец“ № 2а
124 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900026 СОУ „Д-р Петър Берон“ на ул.“Н.Бозвели“ № 27
125 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900027 РЗИ /ХЕИ/  ул.“Болнична“ № 15
126 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900028 VІІ ОУ „Христо Ботев“ на ул.“Д.Греков“ № 60
127 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900029 Дом за стари хора „Г.Кръстевич“ на ул.“Болнична“ № 19
128 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900030 НУ „Васил Друмев“ на ул.“Булаир“ № 25
129 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900031 НУ „Васил Друмев“ на ул.“Булаир“ № 25
130 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900032 НУ „Васил Друмев“ на ул.“Булаир“ № 25
131 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900033 Читалище „Виделина“, ул.“Виделина“№1
132 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900034 ІV ОУ „Христо Смирненски“ на бул.”Кн.Мария Луиза“
133 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900035 ІV ОУ „Христо Смирненски“ на бул.”Кн.Мария Луиза“
134 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900036 VІІ ОУ „Христо Ботев“ на ул.“Д.Греков“ № 60
135 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900037 VІІ ОУ „Христо Ботев“ на ул.“Д.Греков“ № 60
136 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900038 Клуб на пенсионера №3 на моста  „Лютата“, ул.“Д. Греков“
137 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900039 Зона на здравето, ул. „Д-р Н. Ламбрев“
138 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900040 Средношколско общежитие на ул.“Градинарска“ № 37
139 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900041 Спортна зала „Младост“ на ул. „Ал. Стамболийски“ № 52
140 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900042 ЦДГ „Върбица“ на ул. „Преспа“
141 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900043 V Прогимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ на ул.“Бузлуджа“ № 59
142 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900044 V Прогимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ на ул.“Бузлуджа“ № 59
143 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900045 ОДЗ „Снежанка“ на ул. „Цар Калоян“ № 34
144 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900046 І ОУ “ Св.Климент Охридски“ на ул.“Васил Левски“ № 58
145 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900047 Център за СОП/бивше ПУ „Ив.Вазов“,ул.Веслец“ № 2а
146 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900048 ІІ ОУ „Стефан Захариев“ на ул.“Васил Петлешков“ № 1
147 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900049 ІІ ОУ „Стефан Захариев“ на ул.“Васил Петлешков“ № 1
148 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900050 ІІ ОУ „Стефан Захариев“ на ул.“Васил Петлешков“ № 1
149 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900051 Клуб на пенсионера №7, ул.“Марица“ № 20
150 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900052 Управление на“МБАЛ-ПЗ“ АД/Деканат/,ул.“Болнична“№17
151 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900053 ЦДГ „Зорница“ на ул.“Пловдивска“
152 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900054 ЦДГ „Зорница“ на ул.“Пловдивска“
153 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900055 ОДЗ „Здравец“ на ул.“В.Априлов“
154 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900056 ОДЗ „Здравец“ на ул.“В.Априлов“
155 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900057 VІ ОУ „Любен Каравелов“ на ул.“Панайот Волов“
156 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900058 ОДЗ № 8 „Валентина Терешкова“ на ул.“Панайот Волов“
157 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900059 ДДМУИ „Вяра, Надежда и Любов“ на ул.“Райко Алексиев“
158 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900060 НУ „Георги Сава Раковски“ на ул.“Гарибалди“ № 5
159 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900061 НУ „Георги Сава Раковски“ на ул.“Гарибалди“ № 5
160 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900062 Читалище „Христо Ботев“ на ул.“Г.Бенковски“
161 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900063 ЕГ „Бертолт Брехт“ на ул.“Пирдоп“ № 1
162 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900064 ЕГ „Бертолт Брехт“ на ул.“Пирдоп“ № 1
163 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900065 VІ ОУ „Любен Каравелов“ на ул.“Панайот Волов“
164 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900066 ОДЗ № 8 „Валентина Терешкова“ на ул.“Панайот Волов“
165 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900067 СОУ“Георги Бенковски“ на бул.“Христо Ботев“ № 99
166 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900068 СОУ“Георги Бенковски“ на бул.“Христо Ботев“ № 99
167 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900069 СОУ“Георги Бенковски“ на бул.“Христо Ботев“ № 99
168 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900070 ОДЗ № 6 „Юрий Гагарин“ на ул.“Осми Март“
169 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900071 ОДЗ № 6 „Юрий Гагарин“ на ул.“Осми Март“
170 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900072 СОУ „Димитър Гачев“ на ул.“Рила“ № 2
171 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900073 СОУ „Димитър Гачев“ на ул.“Рила“ № 2
172 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900074 VІІ ОУ „Христо Ботев“ на ул.“Д.Греков“ № 60
173 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900075 НУ „Никола Фурнаджиев“ на ул.“Ц.Церковски“ № 1
174 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900076 ЦДГ „Върбица“ на ул. „Преспа“
175 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900077 СОУ „Димитър Гачев“ на ул.“Рила“ № 2
176 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900078 Управление на“МБАЛ-ПЗ“АД/Деканат/, ул.“Болнична“№17
177 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900079 НУ „Никола Фурнаджиев“ на ул.“Ц.Церковски“ № 1
178 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900080 СОУ „Георги Брегов“ на ул.“Г.Бенковски“ №20
179 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900081 VІ ОУ „Любен Каравелов“ на ул.“Панайот Волов“
180 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900082 ДДМУИ „Вяра, Надежда и Любов“ на ул.“Райко Алексиев“
181 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900083 V Прогимназия“Св.Св. Кирил и Методий“ на ул.“Бузлуджа“ № 59
182 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900084 СОУ „Димитър Гачев“ на ул.“Рила“ № 2
183 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900085 V Прогимназия“Св.Св. Кирил и Методий“ на ул.“Бузлуджа“ № 59
184 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900086 НУ „Георги Сава Раковски“ на ул.“Гарибалди“ № 5
185 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900087 СОУ „Г.Бенковски“, бул. „Хр.Ботев“№99
186 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900088 Пенсионерски клуб №4, ул. „Росица“№42
187 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900089 ЦДГ „Зорница,ул.“Пловдивска“
188 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900090 НУ „В. Друмев“, ул.“Булаир“№25
189 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900091 НУ „Георги С. Раковски“, ул.“Гарибалди“№5
190 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900092 МБАЛ-Пазарджик АД, ул. „Болнична“ №21
191 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900093 Държавна психиатрична болница, ул. „Болнична“ №24
192 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900094 Затвор – Пазарджик , ул.“Г. Бенковски“ №153
193 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900095 ДСХ „Г. Кръстевич“, ул.“ Болнична“ №22
194 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 131900096 СБАЛПФЗ „Д-Р Никола Пенчев“ ЕООД, ул. „Болнична“ №15
195 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 131900151 ОУ „Свети Климент Охридски“
196 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 131900152 Целодневна Детска Градина
197 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО 131900153 ОУ „Свети Климент Охридски“
198 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.АПРИЛЦИ 131900154 Сградата на бивше ОУ „Христо Смирненски“
199 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.БРАТАНИЦА 131900155 ОУ ”Христо Ботев”
200 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.БРАТАНИЦА 131900156 ОУ ”Христо Ботев”
201 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ВЕЛИЧКОВО 131900157 ОУ „Васил Левски“, ул.“Пета“№15
202 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ГЕЛЕМЕНОВО 131900158 Клуб към Читалище „Нова младеж“
203 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ГЛАВИНИЦА 131900159 ОУ ”Христо Ботев”
204 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ГЛАВИНИЦА 131900160 ОУ ”Христо Ботев”
205 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ГОВЕДАРЕ 131900161 ОУ „Отец Паисий“
206 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ГОВЕДАРЕ 131900162 ОУ „Отец Паисий“
207 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ДЕБРЪЩИЦА 131900163 Клуб на пенсионера „Дълголетие“
208 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ДОБРОВНИЦА 131900164 НародноЧиталище „Просвета-1928“
209 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ДРАГОР 131900165 Читалище „Епископ Дионисий“
210 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ЗВЪНИЧЕВО 131900166 ОУ ”Васил Левски”
211 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ЗВЪНИЧЕВО 131900167 ОУ ”Васил Левски”
212 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ИВАЙЛО 131900168 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
213 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ИВАЙЛО 131900169 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
214 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ИВАЙЛО 131900170 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
215 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ЛЯХОВО 131900171 Читалището „Св.Св.Кирил и Методий“
216 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.МАЛО КОНАРЕ 131900172 ОУ „Св.Св Кирил и Методий“
217 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.МАЛО КОНАРЕ 131900173 ОУ „Св.Св Кирил и Методий“
218 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.МАЛО КОНАРЕ 131900174 ОУ “ Св.Св Кирил и Методий“
219 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.МАЛО КОНАРЕ 131900175 ОУ „Св.Св Кирил и Методий“
220 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.МИРЯНЦИ 131900176 Ритуална зала на кметството
221 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.МОКРИЩЕ 131900177 Клуб на жената /сградата на читалището/
222 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.МОКРИЩЕ 131900178 Клуб на пенсионера /сградата на Здравната служба//
223 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ОГНЯНОВО 131900179 ОУ „Отец Паисий“
224 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ОГНЯНОВО 131900180 Ритуална зала на кметството
225 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ПАТАЛЕНИЦА 131900181 ОУ „Константин Величков“
226 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ПАТАЛЕНИЦА 131900182 Клуб на пенсионера в читалище „Св. Панталеймон-1909“
227 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.САРАЯ 131900183 ОУ „Христо Ботев“
228 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.СБОР 131900184 Народно Читалище „Просвета-1928“
229 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.СИНИТОВО 131900185 ОУ ”Васил Априлов”
230 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.СИНИТОВО 131900186 ОУ ”Васил Априлов”
231 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ХАДЖИЕВО 131900187 читалище „Отец Паисий – 1933“
232 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ЦРЪНЧА 131900188 бивше ОУ“Васил Левски“.
233 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ЮНАЦИТЕ 131900189 ОУ „Христо Ботев“
234 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ЮНАЦИТЕ 131900190 ОУ „Христо Ботев“
235 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ЧЕРНОГОРОВО 131900191 НУ „Кирил и Методий“, ул.“Първа“ №1
236 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ЧЕРНОГОРОВО 131900192 ОУ “ Асен Златаров“, ул.“Шеста“№6
237 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ОВЧЕПОЛЦИ 131900193 Клуб на пенсионера
238 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ТОПОЛИ ДОЛ 131900194 Клуб на пенсионера
239 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.РОСЕН 131900195 Народно Читалище „Отец Паисий-1930“
240 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ЦАР АСЕН 131900196 Народно Читалище „Отец Паисий-1928“
241 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ПИЩИГОВО 131900197 Читалище „Пробуда“
242 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.КРАЛИ МАРКО 131900198 Клуб на пенсионера
243 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ДОБРОВНИЦА 131900200 Клуб на пенсионера
244 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.САРАЯ 131900201 ОУ „Хр.Ботев“
245 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ЦРЪНЧА 131900202 бивше ОУ „Васил Левски“
246 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ОГНЯНОВО 131900203 Клуб на пенсионера
247 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ГЛАВИНИЦА 131900204 ОУ „Хр.Ботев“
248 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ДРАГОР 131900205 Клуб на пенсионера
249 ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК С.ГЛАВИНИЦА 131900206 ДСХ-Главиница, ул. „Първа“ №95А
250 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000001 ОУ „20 Април“, ул. „Н. Мареков“ №8
251 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000002 ОУ „20 Април“, ул. „Н. Мареков“ №8
252 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000003 ОУ „20 Април“, ул. „Н. Мареков“ №8
253 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000004 ОУ „20 Април“, ул. „Н. Мареков“ №8
254 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000005 ОУ „20 Април“, ул. „Н. Мареков“ №8
255 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000006 ОУ „20 Април“, ул. „Н. Мареков“ №8
256 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000007 ОУ „20 Април“, ул. „Н. Мареков“ №8
257 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000008 ОУ „20 Април“, ул. „Н. Мареков“ №8
258 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000009 клуб на Пенсионера, ул. „Д. Наплатанов“ №2
259 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000010 ПГИТМТ, ул. „Петко Мачев“ №4
260 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000011 ПГИТМТ, ул. „Петко Мачев“ №4
261 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000012 ЦПЛР, Ул.“Ангел Шишков“№8
262 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000013 ЦПЛР, Ул.“Ангел Шишков“№8
263 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000014 ОУ „проф. М. Дринов“, ул.“Делчо Спасов“№1
264 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000015 ОУ „проф. М. Дринов“, ул.“Делчо Спасов“№1
265 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000016 ОУ „проф. М. Дринов“, ул.“Делчо Спасов“№1
266 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ 132000017 ОУ „проф. М. Дринов“, ул.“Делчо Спасов“№1
267 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ С.БАНЯ 132000018 Читалище „Пробуда“, ул.“Поп Груйо“ №2
268 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ С.БЪТА 132000019 Младежки дом – Ритуална зала, ул. „Благой Ендаров“ №2
269 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ С.ЕЛШИЦА 132000020 Читалище „Васил Левски“, пл. „Девети септември“№1
270 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ С.ЛЕВСКИ 132000021 Читалище „Хр. Ботев“, пл. „Калагларска комуна“ №1
271 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ С.ОБОРИЩЕ 132000022 ДГ“Мечо пух“, ул. „Подполковник Рашев“ №37
272 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ С.ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ 132000023 Клуб по интереси, ул. „Хр. Ботев“ №16
273 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ С.ПОИБРЕНЕ 132000024 ОУ „Свещ. Недельо Иванов“, ул. „Никола Барбалов“ №10
274 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ С.ПОПИНЦИ 132000025 Читалище „Искра 1872“, ул. „Георги Димитров“ №34
275 ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ С.ПОПИНЦИ 132000026 ОУ „Отец Паисий“, ул.“ Александър Стамболийски“№1
276 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100001 ОУ „Михаил Куманов“, ул. „Младост“№10
277 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100002 НУ „Михаил Куманов“, ул. „Младост“№10
278 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100003 ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“,ул. „Веселин Стайков“№15
279 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100004 ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ул. „Веселин Стайков“№15
280 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100005 ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ул. „Веселин Стайков“№15
281 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100006 ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ул. „Веселин Стайков“№15
282 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100007 ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ул. „Веселин Стайков“№15
283 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100008 клуб на ловеца и риболовеца, ул.Петър Раков №17
284 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100009 УЛ.“Васил Левски“№1,ОУ „Патриарх Евтимий“
285 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100010 НУ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ“, ул.“Иван Попов“№1
286 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100011 ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“, ул.“Васил Левски №1
287 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100012 ОУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ул. „Васил Левски“№1
288 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100013 СУ“СВ.КЛ.ОХРИДСКИ“, ул.“Димчо Дебелянов“№4
289 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100014 СУ“СВ.КЛ.ОХРИДСКИ“,ул.“Димчо Дебелянов“№4
290 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100015 ПГ ХВТ“АТ.ЧЕНГЕЛЕВ“, ул.“Св. Константин“№54
291 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100016 НУ“МИХАИЛ КАРОЛИДИ“,ул. „Иван Попов“№1
292 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100017 НУ „МИХАИЛ КАРОЛИДИ“,ул. „Иван Попов“№1
293 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100018 ОУ „П.Р.Славейков“, ул.“Трети Март“ №3
294 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100019 ОУ „П.Р.Славейков“ ул.“Трети Март“№3
295 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100020 ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ул.“Трети Март“№3
296 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100021 Търговски обект, ул. „Симон Налбант“№53
297 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100022 ЗОХ в Търговски център „Лазур“, ул.“Симон Налбант“№70
298 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА ГР.ПЕЩЕРА 132100023 ОУ „Михаил Куманов“, ул. „Младост“№10
299 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА С.РАДИЛОВО 132100026 Търговски обект, ул. „Г.Ангелиев“№39
300 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА С.РАДИЛОВО 132100027 Клуб на пенсионера, ул.“Г.Ангелиев“№39
301 ПАЗАРДЖИК ПЕЩЕРА С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО 132100028 ЗОХ в ч-ще „Сергей Румянцев-1909“, ул. „Георги Димитров“№33
302 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО 132400001 Ритуална зала на общината, ул.“Ив. Клинчаров“№57
303 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО 132400002 ул.“Братя Кръстини „№ 2,ЦСОП – Велинград, филиал Ракитово/южен вход/
304 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО 132400003 Средно училище „Св. Св. Климент Охридски“, ул. „Ал. Стамболийски“ №16
305 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО 132400004 Средно училище „Св. Св. Климент Охридски“, ул. „Ал. Стамболийски“ №16
306 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО 132400005 ул.“Яне Сандански „№2, сградата на бившето ПУ“д-р Петър Берон“
307 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО 132400006 ул.“Яне Сандански „№2, сградата на бившето ПУ“д-р Петър Берон“
308 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО 132400007 ул.“Вела Пеева „№46, ОУ“Христо Ботев „
309 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО 132400008 ул.“Вела Пеева „№46, ОУ“Христо Ботев „
310 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.КОСТАНДОВО 132400009 пл.“Европа „№1,  ОУ“Неофит Рилски „/северен вход/
311 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.КОСТАНДОВО 132400010 пл.“ Европа“№1-ОУ“Неофит Рилски „/централен вход/
312 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.КОСТАНДОВО 132400011 пл.“Европа „№1, ОУ“Неофит Рилски „/централен вход/
313 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.КОСТАНДОВО 132400012 пл. „Европа“№1 ОУ“Неофит Рилски „/централен вход
314 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО С.ДОРКОВО 132400013 ул.“ Христо Ботев „№2, ОУ „Христо Ботев „
315 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО С.ДОРКОВО 132400014 ул.“ Христо Ботев „№2, ОУ „Христо Ботев „
316 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО С.ДОРКОВО 132400015 ул.“ Цепина „№52, Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“
317 ПАЗАРДЖИК РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО 132400016 ОУ „Хр.Ботев“,ул. „Вела Пеева“№46
318 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.СЕПТЕМВРИ 132900001 УЛ, „КИРИЛ И МЕТОДИИ“№115, НУ“Васил Левски“
319 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.СЕПТЕМВРИ 132900002 УЛ, „КИРИЛ И МЕТОДИИ“№115, НУ „В.Левски“
320 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.СЕПТЕМВРИ 132900003 УЛ, „КИРИЛ И МЕТОДИИ“№1 СУ“Хр. Смирненски
321 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.СЕПТЕМВРИ 132900004 БУЛ, „БЪЛГАРИЯ“ №147,Младежки дом
322 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.СЕПТЕМВРИ 132900005 БУЛ, „БЪЛГАРИЯ“ №77, Клуб на пенсионера
323 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.СЕПТЕМВРИ 132900006 БУЛ, „БЪЛГАРИЯ“ №42, СУ“Хр. Ботев“
324 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.СЕПТЕМВРИ 132900007 БУЛ, „БЪЛГАРИЯ“ №42 СУ“Хр. Ботев“
325 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.СЕПТЕМВРИ 132900008 БУЛ, „БЪЛГАРИЯ“ №72, ПГМЗС
326 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.БОШУЛЯ 132900009 УЛ. “ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА“ №1, клуб
327 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.ВАРВАРА 132900010 УЛ. “ ПЪРВА“ №21, Читалище – северен салон
328 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.ВАРВАРА 132900011 УЛ. “ ПЪРВА“№21, Ритуална зала
329 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.ВЕТРЕН ДОЛ 132900012 УЛ. “ ПЪРВА“ №27,НЧ „Култура /1910/“
330 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.ВЕТРЕН ДОЛ 132900013 УЛ. “ ПЪРВА“ №27, НЧ „Култура /1910/“
331 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.ВЕТРЕН 132900014 УЛ. “ ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА“ №2,ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
332 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.ВЕТРЕН 132900015 УЛ. “ ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА“ №2,ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
333 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.ВЕТРЕН 132900016 УЛ. “ ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА“ №2,ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
334 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ ГР.ВЕТРЕН 132900017 УЛ. “ ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА“ №2,ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
335 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.ВИНОГРАДЕЦ 132900018 УЛ. “ ПЪРВА “ №47, „Дом на лозаря-малка зала“
336 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.ВИНОГРАДЕЦ 132900019 Дом на лозаря-голяма зала, УЛ. “ ПЪРВА “ №47
337 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.ГОРНО ВЪРШИЛО 132900020 с.Горно Вършило, бивш магазин на РПК,ул.“Първа“№50
338 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.ЗЛОКУЧЕНЕ 132900021 УЛ. „ПЪРВА“ №15, Ритуална зала
339 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.КОВАЧЕВО 132900022 УЛ. „СЕДМА“ №14, ОУ „Св. СВ. Кирил и Методий“
340 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.КОВАЧЕВО 132900023 ОУ“Св.св.Кирил и Методий“,ул.“Седма“№14
341 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.КАРАБУНАР 132900024 УЛ. „ПЪРВА“ №36, Ритуална зала
342 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.КАРАБУНАР 132900025 УЛ. „Първа“ №36, бивша сладкарница
343 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.ЛОЗЕН 132900026 УЛ. „ВТОРА“ №3, Кметството
344 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.СЕМЧИНОВО 132900027 УЛ. „ПЪРВА“ №25, Ритуална зала
345 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.СЕМЧИНОВО 132900028 УЛ. „ВТОРА“  №14, ОУ „Хр. Ботев“
346 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.СИМЕОНОВЕЦ 132900029 УЛ. „ПЪРВА“ №7, Клуб на пенсионера
347 ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ С.СЛАВОВИЦА 132900030 УЛ. „ПЪРВА“ №24, пенсионерски клуб
348 ПАЗАРДЖИК СТРЕЛЧА ГР.СТРЕЛЧА 133200001 НЧ“Просвещение 1871″, клуб на пенсионера, пл.“Дружба“№1
349 ПАЗАРДЖИК СТРЕЛЧА ГР.СТРЕЛЧА 133200002 НУ „Паисий Хилендарски“, бул. „България“№108а
350 ПАЗАРДЖИК СТРЕЛЧА ГР.СТРЕЛЧА 133200003 НУ „Паисий Хилендарски“, бул. „България“№108а
351 ПАЗАРДЖИК СТРЕЛЧА ГР.СТРЕЛЧА 133200004 СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, бул. „България“№69
352 ПАЗАРДЖИК СТРЕЛЧА ГР.СТРЕЛЧА 133200005 СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, бул. „България“№69
353 ПАЗАРДЖИК СТРЕЛЧА С.ДЮЛЕВО 133200006 Клуб на пенсионера
354 ПАЗАРДЖИК СТРЕЛЧА С.СМИЛЕЦ 133200007 Читалище
355 ПАЗАРДЖИК СТРЕЛЧА С.СВОБОДА 133200008 Клуб на пенсионера
356 ПАЗАРДЖИК СТРЕЛЧА С.БЛАТНИЦА 133200009 Клуб на пенсионера
357 ПАЗАРДЖИК СЪРНИЦА ГР.СЪРНИЦА 133900001 Клуб на пенсионера, ул. „Свобода“ №13, ет.1
358 ПАЗАРДЖИК СЪРНИЦА ГР.СЪРНИЦА 133900002 Младежки дом, ул. „Свобода“№13, ет.2, заседателна зала
359 ПАЗАРДЖИК СЪРНИЦА ГР.СЪРНИЦА 133900003 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Свобода“ №60, етаж 2
360 ПАЗАРДЖИК СЪРНИЦА С.ПОБИТ КАМЪК 133900004 ОУ „Никола Вапцаров“
361 ПАЗАРДЖИК СЪРНИЦА С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ 133900005 ОУ „Георги Сава Раковски“