От днес за „зелен сертификат“ се признават и резултатите от лабораторни изследвания за антитела, съобщиха от Здравното министерство.
Какво е важно да знаем?
За да получите удостоверението за наличие на антитела, стойностите на антителата срещу SARS-CoV-2 трябва да са доказани чрез количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG и да надхвърлят 150 BAU/ml.
Документът е със срок на валидност 90 дни и може да се използва като „зелен сертификат“ само на територията на България.
Изследването трябва да е направено след 11 ноември, включително.
След провеждане на изследването ще получите от лабораторията национален референтен номер (НРН), чрез който да изтеглите своя „зелен сертификат“ от www.his.bg
В системата освен НРН трябва да въведете ЕГН и номер на лична карта.