Общинската избирателна комисия в Ракитово трябва да вземе решение във връзка с обнародваното решение на ВАС относно установен конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов, в качеството му на кмет на Община Ракитово, и което решение потвърждава отстраняването на Холянов от кметския пост.

Това е третият такъв случай в нашата област, след отстраняването на Стойно Чачов в Стрелча и Марин Рачев в Септември.

Сагата с Холянов започна през лятото на 2020 г., когато КОНПИ излезе с решение за наличие на конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов – кмет на Община Ракитово за мандати 2015 – 2019 г. и 2019 – 2023 г. Производството е образувано на 17 юни 2020 г., след като в предаването „Разследване“ на Нова телевизия, излъчено на 14 юни 2020 г., са изнесени данни за извършени нарушения от кмета при провеждане на обществена поръчка за доставка на гориво. Впоследствие в Комисията е постъпил и сигнал, с допълнителна информация.

В хода на проверката е установено, че на 08.06.2016 г. е сключен договор за доставка на автомобилен бензин и дизелово гориво на обща стойност 432 200 лв., между Община Ракитово и „Петро 2016“ ЕООД, за срок от 4 години. Два дни по-рано „Хол – Лес“ ЕООД отдава под наем на „Петро 2016“ ЕООД резервоари и колонка от действаща своя бензиностанция. Управител и едноличен собственик на „Хол – Лес“ ЕООД е Щерян Холянов, син на кмета Костадин Холянов, а на „Петро 2016“ ЕООД – Пламен Михайлов, чийто работодател до 05 април 2016 г. е било дружеството на сина на кмета. Дружеството, спечелило поръчката за доставка на гориво на Община Ракитово, е било регистрирано 9 дни преди откриване на тази процедура.

На 20.06.2018 г. Пламен Михайлов упълномощил Щерян Холянов да извършва без каквито и да е ограничения разпоредителни действия със сметките на „Петро 2016“ ЕООД.  Така, бивш работник на сина на кмета е собственик на дружество, което доставя гориво на общината, ползвайки бензиностанцията на „Хол – Лес“ ЕООД, собственост пак на този син, който разполага и с пълномощно да тегли неограничено средства от сметките на доставчика на горивото, по които пък плащанията постъпват с нареждания, подписани от бащата – кмета Холянов.

С решението на КПКОНПИ на Костадин Холянов е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв., като в полза на държавата е отнета и сумата от 37 157 лв. – материална облага, реализирана от неговия син. Независимо от производството за конфликт на интереси, спрямо кмета на община Ракитово са предприети и действия от дирекция „Противодействие на корупцията“, в резултат на които Комисията е приела решение за оперативно взаимодействие с Прокуратурата.

През април тази година Административният съд в Пазарджик взе решение № 278 от 01.04.2021 г., постановено по административно дело № 984/2020 по описа на Административен съд – Пазарджик, с което наложи отстраняването на Холянов заради конфликта на интереси.

То бе обжалвано пред ВАС, който потвърди решението на пазарджишките магистрати. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Предстои Общинската избирателна комисия да прекрати правомощията на Холянов, а президентът да насрочи нови избори в родопската община.

Цялото решение на съда – ТУК