140 години от своето създаване ще отбележи МБАЛ – Пазарджик.  По  този повод  на 18 и 19  ноември ще се проведе двудневна научна конференция. Тържественият форум  под надслов “140 години МБАЛ- Пазарджик“ ще започне в 15ч. на  18 ноември.

Събитието ще открие изпълнителният  директор на лечебното заведение д-р Красимир Темнилов.

Директорът на Регионалния исторически музей Борис Хаджийски ще представи историята  на първата болница в Пазарджик. В научната конференция участие със свои презентации ще вземат проф.д-р Марияна Стойчева,проф. Д-р Златимир Коларов, проф.д-р Николай Ватев, доц.д-р Димитър Вучев, доц.д-р Андрей Галев, д-р Христиана Бацелова.д-р Мария Пишмишева, д-р Николай Стоянов,д-р Петър Лазов, д-р Станислав Коцев и д-р Гергана Вълева.

В научната сесия на медицинските сестри ще се включат главната медицинска сестра на МБАЛ-Пазарджик Еленка Станчева,  главната медицинска сестра на МБАЛ „Хигия“ и председател на РК  на БАПЗГ- гр. Пазарджик Галина Цинигарова, както и старшите сестри на Спешно отделение и Урологично отделение Ангелина Сотирова и Кристина Лазарова. Предвидени са и фирмени презентации.

 Първата болница в  град Пазарджик   се открива  по инициатива на тогавашния    кмет и голям патриот  Георги Брегов. Тя се намира близо до Ески джамия. Той дарява пари за откупуване  на турския конак, в който се настанява болницата. За първи лекар-управител на болницата през 1881г. е назначен д-р Иван Драгомиров от Стара Загора, завършил в Русия. Строежът на сегашната болница започва  на 1 май 1904 г. върху площ от  60 дка в източната част на града, подарени от Никола Ламбрев. Болницата, която  се намира  близо до канала „Паша арк“, е завършена през 1906г.

От месец  август 2000 г. със заповед на Министерството на здравеопазването публичното здравно заведение- Обединена районна болница се преобразува в „МБАЛ – Пазарджик“ АД, която се управлява от Съвет на директорите.

В момента председател на Съвета на директорите е д-р Тодор Юнаков, а зам.председател  д-р Иван Станоев. Изпълнителен директор на лечебното заведение е д-р Красимир Темнилов.

В болницата работят над 720 души, от които 175 висш медицински персонал с една или няколко специалности, 255 специалисти по здравни грижи  и обслужващ персонал- 319 служители.

 МБАЛ-Пазарджик разполага с 420  легла, от които 392 за активно лечение.

 

Знаете ли, че: Първата болница в Пазарджик е Синята болница, бивш конак

 

Научна конференция „ 140 години МБАЛ-Пазарджик“

 

18-19 ноември  2021г.

Гр. Пазарджик

 

 

18 ноемвричетвъртък

 

14.00-15.00     Регистрация

 

 

 Официално откриване  – 15.00

                         Пленарна зала на община Пазарджик

 

 

15.00 – 15.15  – Приветствие  от  Изпълнителния Директор на  МБАЛ-Пазарджик – д-р Красимир Темнилов

 

15.15 – 15.30  – Приветствия  от институции

 

15.30 – 15.50 –  „ 140 години  МБАЛ-Пазарджик – история на болницата”

Борис Хаджийски- директор на Регионален исторически музей -Пазарджик

 

15.50 – 16.00  Кафе-пауза

 

Първа научна сесия  – 16-18.30 часа : модератори: д-р Мария Пишмишева, д.м.

                                                                                       д-р  Станислав Коцев   

                                                  

16.00-16.20 – Уроците на Ковид пандемията“ –

проф. д-р Марияна Стойчева, д.м.н.

 

16.20-16.40 –  „Тайната на живота. Биологична терапия при ревматичните

болести“  – проф. д-р Златимир Коларов, д.м.н.

 

16.40-17.00 – „Приложения на алгоритми за поставяне и сваляне на ЛПС и

организация на ПЕМ при работа с пациенти, доказани или

съмнителни за COVID-19”

д-р Христиана Бацелова – УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив – ХЕО

 

                      

17.00-17.20 –  „Фиброзим при Covid-19“

д-р Станислав Коцев

  Фирмена презентация – Вива фарма

 

 

17.20-17.40 – Роля и значение на сърфактант и кофеин за преодоляване на

РДС” – д-р Йордан Радев – “Киези България”

 

17.40-18.00 –  „ Новости от Нобел Фарма“ – маг. фарм. Александър

Мандаджиев

 

18.00-18.10 –  „Профилактика на грипа в контекста на пандемията от COVID-

19“ – доц. д-р Андрей Галев,  д.м.н., НПЦВЕХ-ВМА

                    

 

18.10-18.30  –  Дискусия

 

  1. 30 часа – Закриване на научната сесия

 

 

 

 

 

Втора Научна сесия  (паралелна) 16.00 – 18.00: 

модератори: гл.мед.сестра Еленка Станчева, мед.сестра Вили Йончева

Кметска зала  на община Пазарджик

 

 

16.00-16.20 –  „Мисията – здравни грижи“ – гл.м.с. Галина Цинигарова – МБАЛ

„Хигия“

 

16.20-16.40 – „История на сестринството“

ст.м.с. Кристина Лазарова -Урологично отделение – МБАЛ – Пазарджик

 

16.40-17.00 – „ Бърнаут синдром при медицинските  специалисти“

гл.м.с. Еленка Станчева – МБАЛ-Пазарджик,

 

17.00-17.20 – „Медицински триаж в Спешно отделение“

ст.м.с.Ангелина Сотирова – Спешно отделение- МБАЛ Пазарджик

 

17.20-17.40 – „Етиология и превенция на нозокомиалните инфекции“

гл.м.с. Еленка Станчева –  МБАЛ-Пазарджик

 

 

17.40-18.00 .  „ Хигиена  на ръце “-Катрин Петкова

Фирмена презентация  – “Агарта

 

 

 

 

19 ноемврипетък

Пленарна зала на община Пазарджик

 

 

 

 

8.30- 9.00 – Регистрация

 

Трета  научна сесия  – 09.00-12.00  часа :

модератори:  д-р  Георги Станчев, д-р Петър Лазов   

                                                  

 

9.00-9.20  – „Ковид-19- разпространение, ваксинопрофилактика“

проф. д-р Николай Ватев, д.м

 

9.20- 9.40  Isoprinosine – имунотерапия при Covid 19“

д-р Мария Пишмишева, д.м.,

Фирмена презентация – Евофарма

 

9.40-10.00  “Динамика и контрол на паразитозите в Пазарджишка

област (1990-2020г.) – доц. Димитър Вучев, д.м.

 

10.00-10.20  „Грижата за пациента с бактериална инфекция- повече от

антибиотичната терапия“

д-р Мария Пишмишева,д.м.

Фирмена презентация – Неофарм България

          

10.20-10.30 – Кафе – пауза

 

 

 

Четвърта  научна сесия  – 10.30.-12.00  часа : модератори: д-р Николай Стоянов, д-р Гергана Вълева

 

10.30- 10.50 – „ Да освободим потенциала в лечението на захарен диабет тип 2“

д-р Николай Стоянов

Фирмена презентация – „Ново  нордикс“

 

10.50-11.10 – “Нашият клиничен опит при пациенти с масивна белодробна емболия и с остър коронарен синдром”

д-р Петър Лазов, КО – МБАЛ-Пазарджик

 

11.10-11.30 – „Интересни случаи в практиката на Хирургично отделение на

МБАЛ-Пазарджик „

д-р Гергана Вълева, ХО-МБАЛ Пазарджик

 

11.30 -11.50 –   “ Тежка тромбоцитопения при първична EBV – инфекция –

клиничен случай”

д-р М.Пишмишева, д-р Дж. Емин, д-р Ст.Коцев,

проф.д-р Р.Аргирова

 

11.50 -12.00 –    Дискусия