Правителството взе решение за обявяване на сгради публична държавна собственост за сгради частна държавна собственост.

Те се намират се в Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София и гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

Сградите ще бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради лошото им конструктивно състояние.

Тяхното преобразуване и премахване е необходимо за изпълнение на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”.

На мястото на едната сграда в гр. Белово е предвидено да се изгради ново приемно здание, на изцяло нов стоманобетонов скелет, в съответствие с изискванията на Еврокод при запазване на външните фасади и с изцяло ново вътрешно разпределение.

На мястото на другата сградата в гр. Белово е предвидено изграждането на нов паркинг в съответствие с изискванията за достъп на лица с намалена подвижност.