ДО
Г-ЖА ПЕНКА ХРИКТОСКОВА
ДИРЕКТОР НА ОУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“
ДО КОЛЕКТИВА
НА ОУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“
ГРАД ПЕЩЕРА
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОСКОВА,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
Приемете моите сърдечни поздрави по случай патронния празник на Основно училище ,,Петко Рачов Славейков“ – град Пещера.
Дълголетната историята на Вашето училище е повод за гордост. То е наследник на класното училище в града, а по-късно на пещерската прогимназия, която за пръв път отваря вратите си за своите ученици през далечната 1892/1893 учебна година. От 1897 година с гордост носи името на поета – общественик Петко Рачов Славейков. От тогава до наши дни училището Ви е крепител на образованието в нашата община. За времето на внушителната си възраст в него са се обучили хиляди млади хора, получили добра основа, за да продължат своето образование и достойна професионална реализация.
Днешният ден е специален за всички, които работят или са работили в ОУ ,,Петко Рачов Славейков”, за всички, които възпитават и образоват поколения млади хора. Празник е за учениците, които ще развиват община Пещера и страната ни, ще представят достойно родината ни навсякъде и при всички изпитания с гордост ще се наричат българи.
Скъпи ученици, светът винаги е имал нужда от българския интелектуален потенциал, от българското изкуство, от богатата ни историческа съкровищница и от традициите на предците и родителите ни. Днес, повече от всякога, родината ни има нужда от всеки от вас. Вашите любими учители ще продължат да разкриват пред вас нови хоризонти, ще ви подкрепят и напътстват.
Уважаеми учители и служители, продължавайте да предавате своята любов към родината, към знанието, към изконните български ценности на вашите ученици! Учете ги на човечност и доброта! Пожелавам Ви здраве и нека дръзновението и успехът да Ви съпътстват в нелеките Ви делници!
Скъпи ученици, поздравявам Ви най-сърдечно с празника на училището! Бъдете много здрави, упорити и ученолюбиви, за да превърнете в реалност своите мечти!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера