Двудневна научна конференция посветена на 140-годишния юбилей на „МБАЛ – Пазарджик“ ще стартира днес в Пленарна зала на Община Пазарджик. Началото е насрочено за 15 ч., а участниците ще бъдат приветствани от директора на здравното заведение д-р Красимир Темнилов.

Встъпителният доклад е на директора на Регионалния исторически музей в Пазарджик – Борис Хаджийски, който ще представи историята на най-голямата лечебница в областта.

Първата научна сесия ще започне час по-късно с модератори д-р Мария Пишмишева, д.м. и д-р  Станислав Коцев.    

От проф. д-р Марияна Стойчева, д.м.н. ще бъде прредставен доклад „Уроците на Ковид пандемията“, последван от „Тайната на живота. Биологична терапия при ревматичните болести“  – проф. д-р Златимир Коларов, д.м.н. ,  „Приложения на алгоритми за поставяне и сваляне на ЛПС и организация на ПЕМ при работа с пациенти, доказани или съмнителни за COVID-19” – д-р Христиана Бацелова – УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив – ХЕО,  „Фиброзим при Covid-19“ д-р Станислав Коцев. 

Роля и значение на сърфактант и кофеин за преодоляване на РДС” – д-р Йордан Радев – “Киези България”, „ Новости от Нобел Фарма“ – маг. фарм. Александър Мандаджиев,  „Профилактика на грипа в контекста на пандемията от COVID – 19“ – доц. д-р Андрей Галев,  д.м.н., НПЦВЕХ-ВМА.

Успоредно с тази научна сесия върви и втора, която ще се провежда в Кметска зала, в сградата на общинска администрация. Тя ще бъде модерирана от гл.мед.сестра Еленка Станчева и мед.сестра Вили Йончева. Там ще бъдат представени докладите „Мисията – здравни грижи“ – гл.м.с. Галина Цинигарова – МБАЛ „Хигия“, „История на сестринството“ ст.м.с. Кристина Лазарова -Урологично отделение – МБАЛ – Пазарджик, „ Бърнаут синдром при медицинските  специалисти“ гл.м.с. Еленка Станчева – МБАЛ-Пазарджик, „Медицински триаж в Спешно отделение“ – ст.м.с.Ангелина Сотирова – Спешно отделение- МБАЛ Пазарджик.  „Етиология и превенция на нозокомиалните инфекции“ – гл.м.с. Еленка Станчева –  МБАЛ-Пазарджик и „ Хигиена  на ръце “-Катрин Петкова.

Форумът ще продължи и утре когато се очаква и докладът “ Тежка тромбоцитопения при първична EBV – инфекция – клиничен случай” на д-р М.Пишмишева, д-р Дж. Емин, д-р Ст.Коцев и проф.д-р Р.Аргирова.