Георги КРЪСТЕВ

 В контекста на ИМК, какво налага ребрандирането на компанията?

Едно ребрандиране, налага задължителната  регистрация на нова фирма, много е важно също така да бъде сменено името и логото на официалния сайт на компанията, както и в job бордове и LinkedIn, важно е на всички предстоящи събития било то кариерни форуми или семинари, организаторите да бъдат уведомени за да се подготвят с нова визитка в представянето на новото дружество. Налага се разбира се, логото по офисите и магазините на компанията да бъдат сменени. От голямо значение е фактурите които биват издавани да съдържат новото лого на компанията за да може съответно веднага да бъде видно за всички потребители, че са част от клиентската мрежа на въпросното дружество.

Служителите на компанията трябва да получат нужната подготовка под формата на он-бординг обучение, което само по себе си да гарантира справяне с въпроси по казуса ребрандиране. След всички тези успешно направени промени всеки потребител трябва да бъде уведомен, чрез имейл и съобщение. Вътрешните структури на департаментите също ще се нуждаят от съответната промяна в различните области, като например създаването на нови проекти и екипи, които да движат позиционирането на компанията на пазара, много важно е също и подмяната на логото на компанията по служебните автомобили. Препоръчително е да се изготви едно представяне на компанията, което да обхваща всички услуги които тя предлага. В една такава ситуация е много ключово и създаването на нов слоган на компанията.

Рекламен трик ли е, повод за ПР и медийно присъствие или заявка за дългосрочно ребрандиране?

Ребрандирането е процес гарантиращ медийно присъствие, когато дадена компания закупува друга, чрез ребрандирането се подсигурява ликвидацията на натрупани негативи спрямо закупената компания. Това дава стабилен старт и ново начало на новият собственик, със текущо пазарно позициониране, което само по себе си, гарантира успех. Благодарение на ребрандирането на една компания, която е текущ пазарен лидер се гарантира и нейното задържане на върха, много е важно тя да представи ново и иновативно мислене, което да я извади извън асоциирането и с миналото и наименование.

Какви са възможните решения за притежаваните от компанията търговски марки

Важно е предварително да се направи анализ, събиращ  данни, за това коя марка успява да се наложи на пазара, коя марка гарантира приходи и успеваемост и съответно коя е дефицит за компанията, на база на този анализ да се създаде статистика, която да подкрепи с факти, продължителното използване на тези марки или тяхната елиминация. Налична е също така и опцията от тези продукти да бъде продадена на други компании занимаващи се със сходна дейност, по този начин могат да бъдат възстановени разходи, които се създават в процесът на ребрандиране.