Община Плануван брой секции На 20.11.21г. до 20.00ч. брой секции под охрана До 7,30 часа на 21.11.2021 г. Избирателна активност ПВР-2021
постоянни служебни подвижни общо Информация за брой секции: До 10.00 ч. на 20.11.2021г на 21.11.2021 г. Към 11,00 часа на 21.11.2021 г Към 16,00 часа
открити *неоткрити Избиратели (по списък) брой гласували % брой гласували %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Батак 9 0 2 11 11 11 0 5,201 562 10.81 0.00
2 Белово 12 0 1 13 13 13 0 7,319 895 12.23 0.00
3 Брацигово 16 0 0 16 16 16 0 7,538 574 7.61 0.00
4 Велинград 47 4 2 53 53 53 0 31,076 1,968 6.33 0.00
5 Лесичово 10 0 0 10 10 10 0 4,215 496 11.77 0.00
6 Пазарджик 145 9 3 157 157 157 0 100,971 8,437 8.36 0.00
7 Панагюрище 26 2 0 28 28 28 0 20,862 2,153 10.32 0.00
8 Пещера 26 0 1 27 27 27 0 18,358 1,603 8.73 0.00
9 Ракитово 16 0 1 17 17 17 0 12,763 581 4.55 0.00
10 Септември 30 0 1 31 31 31 0 21,493 1,690 7.86 0.00
11 Стрелча 9 0 0 9 9 9 0 4,094 497 12.14 0.00
12 Сърница 5 0 2 7 7 7 0 4,159 390 9.38 0.00
ОБЩО МИР 13 351 15 13 379 379 379 0 238,049 19,846 8.34 0 0.00