По-малко от 30 % от имащите право на глас в нашата област стигнаха до изборните си секции днес, това сочат окончателните данни на Районната избирателна комисия, която обяви края на днешния изборен ден в 20.30 ч.

Изключително ниската избирателна активност е безпрецедентна на фона на всички избори, които минаха в страната през тази година. Тепърва ще се изяснява причината за този факт, но днес официално са гласували 70 309 човека от имащи това право 238 049.

Все още няма предварителни данни за това коя от двете кандидат – президентски двойки има и каква е преднината ѝ, но съвсем логично е и тук Румен Радев и Илиана Йотова да са победители в двубоя.

Преднината на община Батак се запази до последно, там са гласували 41.67% от избирателите, а най-слаба през целия ден бе активността в Ракитово – 20.10 на сто.

АКТИВНОСТ КЪМ 20:00 Ч.. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРЕН ДЕН

Община Брой секции Избиратели (по списък) приключили брой секции брой гласували %
1 2 3 4 5 6 7
1 Батак 11 5 201 11 2167 41,67
2 Белово 13 7 319 13 2957 40,40
3 Брацигово 16 7 538 16 2311 30,66
4 Велинград 53 31 076 53 9424 30,33
5 Лесичово 10 4 215 10 1330 31,55
6 Пазарджик 157 100 971 157 29306 29,02
7 Панагюрище 28 20 862 28 6758 32,39
8 Пещера 27 18 358 27 4750 25,87
9 Ракитово 17 12 763 17 2565 20,10
10 Септември 31 21 493 31 5817 27,06
11 Стрелча 9 4 094 9 1480 36,15
12 Сърница 7 4 159 7 1444 34,72
ОБЩО МИР 13 379 238 049 379 70309 29,54
19.11.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ПВР

 

Община Плануван брой секции На 20.11.21г. до 20.00ч. брой секции под охрана До 7,30 часа на 21.11.2021 г. Избирателна активност ПВР-2021 на 21.11.2021 г   До 20,30 ч. – информация за броя секции: на 21.11.2021 г Към 20,00 часа
постоянни служебни подвижни общо Информация за брой секции: До 10.00 ч. на 20.11.2021г на 21.11.2021 г. Към 11,00 часа на 21.11.2021 г Към 16,00 часа
открити *неоткрити Избиратели (по списък) брой гласували % брой гласували % приключили до 20,00 ч. *неприключили до 20,00 ч. брой гласували %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Батак 9 0 2 11 11 11 0 5,201 562 10.81 1,645 31.63 11 0 2,167 41.67
2 Белово 12 0 1 13 13 13 0 7,319 895 12.23 2,240 30.61 13 0 2,957 40.40
3 Брацигово 16 0 0 16 16 16 0 7,538 574 7.61 1,624 21.54 16 0 2,311 30.66
4 Велинград 47 4 2 53 53 53 0 31,076 1,968 6.33 6,571 21.14 53 0 9,424 30.33
5 Лесичово 10 0 0 10 10 10 0 4,215 496 11.77 995 23.61 10 0 1,330 31.55
6 Пазарджик 145 9 3 157 157 157 0 100,971 8,437 8.36 21,309 21.10 157 0 29,306 29.02
7 Панагюрище 26 2 0 28 28 28 0 20,862 2,153 10.32 5,094 24.42 28 0 6,758 32.39
8 Пещера 26 0 1 27 27 27 0 18,358 1,603 8.73 3,698 20.14 27 0 4,750 25.87
9 Ракитово 16 0 1 17 17 17 0 12,763 581 4.55 1,711 13.41 17 0 2,565 20.10
10 Септември 30 0 1 31 31 31 0 21,493 1,690 7.86 4,245 19.75 31 0 5,817 27.06
11 Стрелча 9 0 0 9 9 9 0 4,094 497 12.14 1,084 26.48 9 0 1,480 36.15
12 Сърница 5 0 2 7 7 7 0 4,159 390 9.38 1,047 25.17 7 0 1,444 34.72
ОБЩО МИР 13 351 15 13 379 379 379 0 238,049 19,846 8.34 51,263 21.53 379 0 70,309 29.54