На 30.11.2021 г. в Национален военноисторически музей – София се проведе Общо събрание на Сдружение „Български музеи“, на което бяха приети отчет за дейността на Сдружението, както и финансов отчет.

 

Общото събрание избра нов Управителен съвет на Сдружение „Български музеи“, в който влизат:

Регионален исторически музей – Пазарджик, представляван от Борис Хаджийски.

Регионален природонаучен музей – Пловдив, представляван от гл. ас. д-р Огнян Тодоров.

Регионален исторически музей – Велико Търново, представляван от д-р Иван Църов.

Национален военноисторически музей, представляван от доц. д-р Соня Пенкова.

Регионален исторически музей – Шумен, представляван от д-р Даниел Руменов.

За председател на Управителния съвет беше избран отново Регионален исторически музей – Пазарджик, представляван от Борис Хаджийски.

Заместник председател на УС стана Регионален природонаучен музей – Пловдив, представляван от гл. ас. д-р Огнян Тодоров.

Беше избрана и нова Контролна комисия на Сдружението, като начело застана Национален музей „Васил Левски“ – Карлово, представляван от Дора Чаушева. Останалите членове на същата комисия са Регионален исторически музей – Търговище с директор Магдалена Жечева и Исторически музей – Клисура с директор Стоян Иванов.

Към датата на Общото събрание членовете на Сдружението наброяват 126 музея и художествени галерии.

На сайта на Сдружение „Български музеи“ предстои публикуване на документите от Общото събрание.