Уважаеми доброволци,

Уважаеми колеги,

През 2021 г. страната продължава да се намира в сложна социално икономическа и политическа обстановка, определяща качеството на живот на българина. Към това, обаче трябва да прибавим нарастващото безпокойство и тревожност, свързани с пандемичното  разпространение на Covid – 19.

Въпреки всичко това, доброволците не останаха безучастни към хора изпаднали в нужда. Те знаят, че протегнатата на време ръка може да променя съдби и да спасява живот.

Използваме празничната дата за Червения кръст,  5 декември – Международен ден на доброволеца, да ви благодарим и отдадем заслужено признание на всички  доброволци, които подкрепиха през годината хората, имащи нужда от помощ и  съчувствие в тежък за тях момент.  Пренебрегвайки своето лично спокойствие и безопасност, вие застанахте в предните редици за подкрепа на уязвимите си съграждани по време на пандемията.

Вашият труд е съществен фактор за разширяване на мрежата от съмишленици, на които организацията може да разчита в кризисни ситуации.

Специално искам да изразя своята и на ръководството на БЧК  благодарност към младите хора, защото те са потенциал не само на организацията, а най-вече на България с придобитите знания и подготовка.

От името на БЧК – Пазарджик, пожелавам на всички много здраве, спокойно и щастливо посрещане на Коледните и Новогодишни празници.

 

Председател на БЧК – Пазарджик

Димитър Петков