За въпроси и повече информация, свържете се с Дирекция „Бюро по труда“-Панагюрище на телефони:
0357 6 40 45, 0879 004 780, 0882 82 52 72
или  0879 004 779
СПИСЪК НА ЗАЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Рег.No. Свободно от Срок за канди-датстване Бр. Не-за-ети Длъжност Град Образование Езикови зна-ния Компютърни умения
765 ###### Настройчик-програмист, оператор, металообр. машини с цифрово управление Панагюрище Средно техническо
762 11/1/2021 1 Настройчик-оператор, металообр. машини с цифрово управление Панагюрище Средно техническо
751 11/3/2021 5 Продавач-консултант Панагюрище Средно да
749 11/1/2021 1 Мениджър, продажби с професионален опит Панагюрище Висше/Професионално направление „Икономика“ Английски
748 11/3/2021 1 Продавач-консултант – 4 ч. Панагюрище Средно или основно
747 11/3/2021 1 Продавач-консултант Панагюрище Средно или основно
743 11/1/2021 4 Готвач Панагюрище Средно и/или професионална квалификация „Готвач“
741 01.11.2021 1 Инженер, конструктор-механичен Панагюрище Средно предим-ство е владее-не на западен език предимство-SolidWorks
740 02.11.2021 3 Охранител Панагюрище Средно
739 11/1/2021 1 Машинен оператор Панагюрище Средно
738 01.11.2021 11/26/2021 1 Директор, детска градина/над 5 г. професионален опит/ Стрелча Висше бакалавър или магистър/Специалност от професионално направление „педагогика”, професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител” MS Office
735 28.10.2021 1 Заварчик Панагюрище Професионална квалификация „Заварчик“, професионален опит
734 28.10.2021 1 Стругар Панагюрище Средно, професионален опит
727 26.10.2021 1 Шофьор, лекотоварен автомобил Панагюрище Средно, шофьор кат. В
726 01.11.2021 6 Шивач-чанти и шапки Панагюрище Средно/професионален опит
725 01.11.2021 1 Крояч, текстил Панагюрище Основно,Средно
717 10/8/2021 1 Общ работник, промишлеността Панагюрище Средно или основно
713 ###### 1 Оптик Панагюрище Средно и професионален опит
712 ###### 1 Машинист на ПСМ-еднокофов багер Панагюрище Професионална квалификация/Машинист на ПСМ и професионален опит
709 01.11.2021 7 Тракторист-сезонна заетост Панагюрище Свидетелство за правоспособност Кат. Ткт
708 01.11.2021 1 Машинист, пътно-строителни машини /фадрома, багер, камацу/-сезонна заетост Панагюрище Професионална квалификация / Машинист на ПСМ
707 01.11.2021 12 Шофьор, тежкотоварен автомобил /на КАМАЗ или на самосвал/-сезонна заетост Панагюрище Свидетелство за правоспособност Шофьор кат. С
701 10/5/2021 1 Помощник-готвач за блок-маса Панагюрище Средно или основно
700 12.10.2021 2 Машинен оператор, направа на покритие Панагюрище Средно/техническо направление
699 ###### 1 Оператор на ММ с ЦПУ – развойно звено „Механика“ Панагюрище Средно – предимство е техническо образование и професионален опит
698 10/1/2021 1 Инженер, хардуер Пловдив Висше техническо високи
694 10/5/2021 1 Главен счетоводител Стрелча Висше икономическо да
676 10/7/2021 1 Шофьор, тежкотоварен автомобил Панагюрище/Пловдив Шофьор кат.С
647 27.09.2021 1 Електрошлосер Панагюрище Професионална квалификация или Средно / Електротехника и енергетика
648 27.09.2021 1 Машинист, пътно-строителни машини-фадромист Стрелча Професионална квалификация / Машинист на ПСМ
646 27.09.2021 1 Машинист, пътно-строителни машини-багерист Стрелча Професионална квалификация / Машинист на ПСМ
642 01.10.2021 1 Чистач/ Хигиенист, офиси в администрация Панагюрище Средно
641 01.10.2020 1 Технически сътрудник Панагюрище Средно,Висше MS Office
599 9/10/2021 3 Обща работотник при изграждане на преносни и разпределителни електрически мрежи обекти в Северна България Основно или средно
581 9/3/2021 1 Машинен оператор, оптика-сектор микропризми Панагюрище Основно,Средно
567 9/1/2021 1 Машинен оператор, шиене Панагюрище с професионален опит над 5 години/ няма изискване за образование
519 8/17/2021 1 Автомонтьор Панагюрище Средно или основно/с професионална квалификация или професионален опит, или за обучение на младеж
518 8/16/2021 2 Общ работник, сонди Панагюрище Без изискване за образование
490 7/22/2021 1 Матричар Панагюрище Средно
489 7/22/2021 1 Настройчик, машини/инструменти Панагюрище Средно
473 8/1/2021 4 Застрахователен консултант Панагюрище Средно работа с компютър
472 8/1/2021 3 Мениджър, екип застраховане Панагюрище Висше или средно образование работа с компютър
411 31.07.2021 1 Инженер, автоматизация Панагюрище Висше / Квалификация: Инженер по електроника или автоматика MS Office, Работа със специализирани инженерингови софтуери
410 31.07.2021 1 Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие Панагюрище Висше / Проф. направления: Икономика или Техника Английски Работа с електронни таблици и презентации
409 31.07.2021 1 Специалист, продажби Панагюрище Висше /Проф. направления: Икономическа, Техническа или Юридическа специалност Английски Работа с електронни таблици и презентации
408 31.07.2021 1 Експерт, продажби Панагюрище Висше / Проф. направления: Икономика или Техника Английски
406 31.07.2021 1 Продуктов мениджър Панагюрище Висше / Икономика или Техническо направление Английски MS Office
287 4/27/2021 1 Готвач Панагюрище Професионална квалификация / Готвач
183 23.03.2021 1 Инженер, конструктор Панагюрище Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Електроника,автоматика,комуникационна и компютърна техника,Инженерство-комбинирани програми Английски CAD/CAM
182 23.03.2021 5 Оптик Панагюрище Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (техническо направление)
148 10.03.2021 1  Технолог Панагюрище Висше / Машинно инженерство (в областта на металообработката, машиностроенето и уредостроенето) Владеене на CAD CAM софтуер. Програмиране с G-код
81 2/16/2021 1 Уредник, музей Панагюрище Висше /ОКС „бакалавър”; направление „История и археология“ и други, свързани с опазването на културно-историческото наследство
40 1/25/2021 1 Електротехник, поддръжка машини и сгради с професионален опит 3 г. Панагюрище Средно/Електротехника