Гимназията по икономика от днес разполага с нова и модерна спортна зала, външна спортна площадка, нова информационна система и асансьор за достъпна среда. Лентата прерязаха директорът Таня Благова заедно с областният управител Иван Васев, началникът на РУО Пазарджик Дора Дулчева, директор дирекция „Образование и култура“ към Община Пазарджик Гергана Табакова и управителят на фирмата строител на обекта Камен Василев.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Сбъдва се една моя  десетилетна  мечта – учениците  на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт,  Пазарджик,  да имат модерно многофункционално спортно съоръжение, което да позволява пълноценна подготовка по физическо възпитание и активни спортни дейности. В навечерието на светлия празник  Рождество Христово откриваме с още по-светли надежди нов физкултурен салон, свързан с учебния корпус посредством топла връзка; изцяло благоустроена външна спортна площадка и прилежащата дворна инфраструктура. Училището ни от днес разполага с нова информационна система;  ремонтирани са  санитарни възли в учебната сграда; осигурена е достъпна архитектурна среда чрез външен асансьор  за хора със затруднения.“ Каза в своето слово директорът Таня Благова.

„Всички усилия положени от  г-жа Благова и нейният екип, допринесли за изграждането на отлична материално-техническата база са   повод за гордост на учителите и поколенията ученици, които са преминали в най-светлите си години през това училище“, с тези думи Дора Дулчева поздрави екипът на ПГИМ и им пожела здраве, да имат сили за нови успехи, да не спират да надграждат постигнатото до тук.

Областният управител на Пазарджик Иван Васев също поздрави ръководството на гимназията и учениците. Той каза: “Спортът е начин на съществуване и въпреки трудностите във времената в които живеем Ви благодаря за търпението и усърдието, с което работихте за да се случи изграждането на новата спортна зала на ПГИМ.“ Иван Васев пожела светли празници на целия екип от Гимназията по икономика и мениджмънт.

Поздрав към колектива направи и управителят на фирмата реализирала проекта, Камен Василев, с думите: „За нас строителите, това е най-чаканият момент, в който виждаме завършването на един проект, този който е започнал от чертожната дъска. Визията която имаме днес е и личен успех за мен като активен спортист. Тази спортна зала е отлична възможност за развитие на нови таланти, за практикуване на масов  и колективен спорт“.

Тържеството по откриване на спортната зала продължи при спазване на всички противоепидемични мерки с изпълнения мажоретен състав „Мистерия“ към Общински детски комплекс Пазарджик с ръководител Виргиния Нешева-Световни и Европейски шампиони  по мажоретен спорт и с  изпълнението на представителен танцов състав „Детство“ към Общински детски комплекс Пазарджик с ръководител Елена Тетева.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Договорът е на стойност 3 249 993,50 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-00017 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София-област“.