Поредицата от зимни празници продължава днес с почитта към св. пророк Данаил. Той е свързан с вавилонския цар Навуходоносор, който сънувал загадъчен и твърде смущаващ сън. Както често се случва, след като се събудил, царят забравил какво точно е сънувал. За да премахне тежкото впечатление, което оставил сънят у него, царят повикал при себе си халдейските учени и сънотълкуватели, като им казал, че иска да разберат какво точно е сънувал и да му разтълкуват значението на съня. Никой  разбира се не могъл да стори това.

Царят се разгневил и осъдил всички вавилонски мъдреци. Застрашен от такава участ бил и Данаил заедно с други трима – Ананий, Азарий и Мисаил. Пророкът помолил царя да им даде няколко дни отсрочка, надявайки се на Бога, който молел да му открие тайната. Бог чул молитвата на Данаил и тримата му другари и насън им открил всичко, което трябвало да знаят – какъв е бил сънят забравен от царя и какво точно означава.

Сънят всъщност предсказал падането на много царства и началото на вечното царство, което имало да се открие след идването на Иисус Христос – царството на Христовата истина и благодат. След като Данаил обяснил съновидението на цар Навуходоносор, той удивен от неговата мъдрост, му поверил една от най-важните длъжности в държавата – началството над всички вавилонски мъдреци. По ходатайството на Данаил и неговите другари получили високи държавни длъжности. При мидийския цар Дарий Даниил бил на голяма почит. Царят му поверил управлението на една трета част от своята държава.

Това възбудило завист у велможите и те прибягнали до хитрост, за да го погубят. Като знаели как свято Даниил пази вярата на бащите си, те уговорили царя да издаде следната заповед: „Който през следващите тридесет дена се моли на който и да е бог или на човек, освен на царя, да го хвърлят в лъвовата яма!“ Даниил по свой обичай продължавал три пъти на ден да се моли пред отворения прозорец на стаята си, обърнат към Йерусалим.

Велможите не се забавили да донесат за това на царя, като искали изпълнението на присъдата. Царят съжалявал за своята повеля, понеже обичал Даниил, но не могъл да отмени заповедта. Даниил бил хвърлен в лъвската яма и входът в ямата бил запечатан с печат. Царят бил толкова печален, че не вечерял и цялата нощ не могъл да заспи. На разсъмване са затекъл към ямата и като дошъл до входа, гръмко извикал:

– Данииле, рабе на Бога живи! Твоят Бог, Комуто неизменно служиш, можа ли да те избави от лъвовете?

Даниил отговорил:

– Моят Бог изпрати Своя ангел и затвори устата на лъвовете и те не ме повредиха, защото аз излязох пред Него чист, па и пред тебе царю, не съм извършил престъпление.

Зарадваният цар заповядал да изведат Даниил из ямата и хвърлил там враговете му, които веднага били разкъсани от лъвовете. След това Дарий издал следния закон:

„От мене се повеля издава, във всяка област на царството ми да треперят и да благоговеят пред Данииловия Бог, защото Той е Бог жив и Неговото царство е несъкрушимо, и Неговото владичество е безкрайно. Той избавя и спасява, върши чудеса и личби по небе и земя. Той избави Даниил от силата на лъвовете“.

Според народния календар, в деня на пророк свети Данаил, празнуват всички жени, които скоро са раждали или ще раждат, както и тези, които имат малки деца. Месят се питки и отново се раздават, за да е плодовита годината. Името Данаил значи „божи съд“. Денят, в когото го празнуваме е 17 декември.