Актуализиран е списъкът на държавите по цветови зони, съгласно който се определя редът за влизане в България, съобщиха от Здравното министерство.

От 20 декември в оранжевата зона влизат Испания, Малта, Швеция, Сърбия, Черна гора и Украйна.

В червена зона от същата дата ще са Франция, Йордания, Гренландия и Фарьорските острови.

В зелената зона е единствено държавата град Ватикана.

Пълния списък на държавите по цветови зони, съгласно който е определен редът за влизане у нас, можете да видите тук.

Както знаем, в зелената зона подадат страни, в които 14-дневната заболяемост е по-ниска от 75 на 100 000 население. В оранжевата зона попадат страните, в които на двуседмична база заболяемостта е между 75 и 200 на 100 000 население. В червената зона съответно попадат страни, в които 14-дневната заболяемост е по-висока или равна на 500 на 100 000 население.

От зелената и оранжевата зона у нас се допускат хора срещу зелен сертификат, а ако нямат такъв, се поставят под карантина. Тя може да бъде отменена с отрицателен COVID тест. От червената зона обаче на територията на страната ни се допускат български граждани или лица със статут за пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства, както и учащи, работещи и други специфични групи.