По повод Коледните и Новогодишни празници, кметът на Община Пещера – Йордан Младенов предостави помощи в натура на Клуб на пенсионера, Сдружение „Диабет – Пещера“, Общинска организация към Съюза на инвалидите и Сдружение “Вяра”. 1085 човека в неравностойно положение от Пещера, Радилово и К. Димитриево ще получат пакети с продукти.

Средствата за тях са обезпечени от Общинския бюджет за 2021г., в който са заложени средства за помощи в натура.

Кметът на Община Пещера е разпоредил доставката на помощите в натура да се извърши по местонахождение на клубовете, като е създадена необходимата организация и график за получаването им от крайните потребители.

Пакетите ще поемат път към хората в неравностойно положение от 17 декември.