Присъждането на индивидуална акредитация по Програма „Еразъм+“ нарежда ЕГ „Бертолт Брехт“ сред двадесет и петте български организации в сектор „Училищно образование“, които ще получат облекчен достъп до финансиране за периода 2021 – 2027 г.. Ключовите дейности по програмата подкрепят международното сътрудничество, развитието, трансфера и внедряването на иновативни практики и образователни продукти на местно, национално и европейско ниво.

Планираните физически мобилности и транснационални обмени на добри практики  ще мотивират учениците и техните учители да продължат да работят в синхрон с международните образователни тенденции, да постигат заедно високи и трайни резултати в профилираната подготовка.

Получената акредитация е едновременно висока оценка за професионализма и усърдието на екипа на гимназията, реализирал успешно няколко проекта по Програма „Еразъм+“, и изключителна възможност за участие на училищната общност в междукултурния образователен диалог.