Кукерите на Варвара днес отново ще се разтанцуват шеметно, а това от незапомнени времена се прави, за да бъдат прогонени злите сили нахлуващи от старата в новата година. Красивите костюми, многобройните лопки, чанове и звънци ще нажежат до червено въздуха, а жители и гости на селото ще се радват и честитят 2022-ра година.

Дервишовден в с.Варвара се празнува по стародавна традиция и жителите на това красиво родопско село очакват този ден с нетърпение, разказват неговите жители. Според най-възрастните във Варвара този празник започва да се бележи още по времето на османското робство и до ден днешен всички с много любов и буйно веселие почитат празника,  за да се продължи възрожденският дух на българската култура и традиция.

На 25 декември, денят на Рождество Христово, в читалището се провежда дервишко събрание, предхождащо празника. На него се избира дервишки ансамбъл, който включва невеста, младоженец, девер, деверица, циганин и циганка, мечка и мечкар, поп. Всички те са водени от гайдарджия и тъпанджия. Така избраният ансамбъл, още в ранни зори на празника започва обличането на костюмите, които са строго определени за всеки участник – сукман, чохено палто, шамия със зарафлъци за жените и чишири, пояси, елеци, аби, гугли за мъжете.

Деверицата реди в сито зелени клонки, с които невестата ще кичи стопаните по домовете, които ще посетят и гостите, дошли да уважат празника. Зелените клонки се раздават за здраве и берекет. Кукерският състав съществува официално от 1964г. Изявите на състава им никак не са малко: Перник,“Широка лъка, Сливен, Ямбол, Карлово Пазарджик, Панагюрище, Попинци, Раковски, Костенец, Триград.

От 4 години взeмат участие в Международният кукерски фестивал „Пътят на камбаните“ гр.Солун, Гърция.