В първата минута на Новата 2022 г. искаме да ви пожелаем здраве, да бъдем по-щастливи от годината, която изпратихме, да свърши пандемията и да постигаме с лекота мечтите си. Това далеч не изчерпва всичко, но това са твърде банални благопожелания, които са толкова желани, че са се превърнали в клишета.

Ето защо ще ви напишем една молитва, която видяхме в Истанбул. Това е молитвата на св. Франциск от Асизи. Можете да я прочетете в катедралата на св. Антоний, която се намира на бул. „Истиклял“. А за Истанбул ще ви разкажем в близките дни.

Господи, направи ме инструмент
на своя мир,
където има омраза, нека сея любов;
където има рана – милост;
където има съмнение – вяра,
където има отчаяние – надежда,
където има тъма – светлина,
където има тъга – радост.

О, Боже Всемогъщи, дари ме
да не търся утеха, а да утешавам,
да не търся разбиране, а да разбирам,
да не търся обич, а да обичам,
защото когато даваме, получаваме,
и в прошката ни прощават,
и в смъртта се раждаме
за вечен живот.