Православния свят почита на четвъртия ден от новата година 70-те апостоли, ученици на Исус Христос. Празникът се нарича „Събор на седемдесетте апостоли“, а на 4 януари имен ден празнуват всички, които носят името Тихомир. Името произлиза от славянски език – образувано от думи „тих“ и „мир“ – означава спокойствие и смирен живот. Разпространено е сред всички славянски народи. На български се среща освен като мъжко име и като женско – Тихомира.

Св. евангелист Лука разказва, че Господ Исус Христос освен дванадесетте Си ученици, които вървели подир Него, избрал още седемдесет други, които разпратил по градове и села да проповядват словото Му.
Той им дал сила да вършат чудеса като доказателство на проповядваната истина и поръчал да не се грижат за житейските си потребности, защото Бог няма да ги остави, а всичкото си внимание да съсредоточат в това – да призовават човеците към вечен живот. Когато тези седемдесет апостоли се върнали след първата обиколка на своето проповедничество, с радост казали на своя Учител: „Господи, в Твое име и бесовете ни се покоряват!“ Исус им отговорил: „Не на това се радвайте, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата!“
Подир възнесението на Господа светите апостоли били укрепени с благодатта на Св. Дух в деня Петдесетница и тръгнали усърдно да продължат делото, което Христос им завещал. Те обиколили градове и села на обширната Римска империя, като проповядвали навсякъде Словото Божие и кръщавали повярвалите. И разбира се, трябвало да претърпят много беди и гонения: евреи и езичници се въоръжили против тях, затваряли ги в тъмници, предавали ги на мъчения и мъченическа смърт, но те всичко понасяли с търпение и твърдост.  Св. апостол Павел пише от името на всички: „Ние гладуваме и жадуваме, ходим голи и ни бият по лице, и се скитаме, и се трудим, работейки с ръцете си. Злословени – благославяме, гонение – търпим, хулени – молим се.“  Ето такъв бил животът на светите апостоли, но осенени от Божията благодат, силата на Господ видимо им помагала в техните дела. Така християнството бързо се разпространило и закрепвало. И проповедта на апостолите се състояла по израза на апостол Павел „не в убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила“ . Те поучавали не само с думи, но и с примера на своя добродетелен живот, на своята кротост и търпение и особено на своята любов към Бога и човеците. Болшинството от светите апостоли умрели от мъченическа смърт, но извършили безсмъртното дело на Христовата проповед.

Имената на 12-те апостоли са известни на всеки от Евангелията, но списък на 70-те Му ученика няма никъде. За да покаже равночестието на всеки от Седемдесетте и за да предотврати разногласия в почитанието им, Православната ни църква е установила тяхното общо празнуване, но паметта на всеки от тях възпоменаваме и поотделно, в определени дни в годината.