На 30.12.2021 г. от 13:30 часа в читалище „Отец Паисий“ в град Септември Общинският съвет единодушно утвърди герба и знамето на село Карабунар.

Инициативата за символ на селото е на кмета Иван Каменарски, който се свърза с представители на Българското хералдическо и вексилоложко общество за изработката на герб, който отговаря на всички канони на хералдиката. Автори на герба са Николай Вътков и Александър Алексиев, а художник е Ненко Атанасов, съобщи Александър Алексиев.

На герба са изобразени три символа: черен кладенец в основата,  символ на името на селото Карабунар; златен грозд, символизиращ основния поминък на селото и благославяща десница, символ на Йоан Предтеча, патрон на църквата в селото и символ на вярата.

Девизът повтаря символите: Вяра, вода и вино

Знамето на село Карабунар е производно на герба. Полето е разделено от шеврон на зелено и златно. В горната част върху зеленото са изобразени златна дясна ръка в православен благославящ знак, символ на Свети Йоан Кръстител, и златна чепка грозде. В долната част върху златното поле е изобразен черен кладенец, основен символ на селото и произлизащ от неговото име. Знамето е с пропорции на страните 3:5.

Гербът и знамето ще бъдат регистрирани в гербовия регистър на Българското хералдическо и вексилоложко общество, а след приемането им от жителите на селото, от кмета и от Общинския съвет в Септември, те ще бъдат официализирани и легитимни нови символи на Карабунар.

Карабунар е седмото населено място в община Септември със свой герб след Варвара, Ветрен дол, Виноградец, Злокучене, Ковачево и Лозен, а след примането му село Симеоновец също се свърза с БХВО за изработка на герб и знаме. Така Община Септември се превръща в най-хералдичната община в България, а в област Пазарджик гербове имат също и Мирянци и Синитево, а в момента се работи по герб и на село Драгиново.

Символиката в герба

Блазон (хералдическо описание):

Чрез шеврон на зелено и златно, в главата благославяща десница и грозд от второто, в основата кладенец в черно.

Девиз: ВЯРА, ВОДА, ВИНО.

Символика и значение:

Благославяща десница – символ на православната вяра на жителите и на св. Йоан Предтеча, небесен покровител на селото и патрон на храма.

Грозд – представя винарството като поминък.

Черен кладенец – представя името на селото (Карабунар, от турски – черен кладенец)

Зеленото: надежда; обновяване; хармония с природата и в обществото.

Златното: богатство на духа и на добродетели; местоположението в Тракия.

Формата на щита повтаря първия герб на Пазарджик и означава административна принадлежност.

 Автор на идейния проект – Александър Алексиев

 Автор на блазона – Александър Алексиев и Николай Вътков

 Художник – Ненко Атанасов

Blazon: per chevron Vert and Or in chief hand in Greek benediction and a bunch of grapes of the second, in base a well Sable.

Motto: ВЯРА, ВОДА, ВИНО (FAITH, WATER, WINE)

Symbolism:

Hand in benediction (Greek Rite) – symbol of the orthodox faith of the people and of John the Baptist, the patron saint of the village.

Grape – presents the winemaking in the village.

Black well – presents the name of the village (Karabunar, from Turkish – black well)