Тридесет бели гълъбчета полетяха днес в небето над ЧДГ“Доброта“ в Синитево. „Днес е Богоявление и това е един от най-хубавите празници в началото на годината, това е и причината да го отбележим по този начин“ – разказа Мария Бакалова, собственичка на детската градина. „Тази година е година на децата, годината на майките и взаимовръзките, Полетът на тези волни птички символизира нашата сила като българи и възраждането на българското и българският дух.“

На тържеството присъстваха родители, баби и дядовци. Освен традиционните занимания, които децата имат във всяка друга детска градина, тук малчуганите научават и много други неща. Те се обучават по валфдорската метода, неин създател е австриийският учен и философ Рудолф Щайнер (1861 – 1925).

Най-важното за валдорфската педагогика е, че в центъра на възпитанието и обучението стои целият човек: с неговата физическа, душевна и духовна същност, или както психологията ги назовава, с неговото тяло, психика и Аз. Стъпвайки на задълбоченото си познание за развитието на детето и неговите нужди, Щайнер създава методология на преподаване, в която по холистичен начин се работи не само за интелектуалното развитие на детето, но и за неговото волево и емоциално израстване.

Като развива едновременно волята, чувствата и мислите на детето, валдорфското образование помага за изграждането на балансирани, уверени, мотивирани и творчески личности, които да са в основата на едно здраво общество. Валдорфската педагогика предлага холистичен подход в образованието и възпитанието, при който децата ходят с желание на училище и развиват дългосрочна мотивация да учат и да откриват света.

Днешното тържество посветено на Богоявление завърши с произнасянето на молитвата „Отче наш“, която децата също учат в детската градина.

 

Видео – ТУК