На 14 януари Правосавната църква тачи Светите преподобни Отци, избити в Синай и Раита, Египет и на Света Нина, просветителка на Грузия. Света равноапостолна Нина е патрон на Грузия, донесла християнството, покръстила царското семейство и мисионерствала за покръстването на грузинския народ в началото на IV век. Данните за живота й в източните и западните житиета се различават, като за година на раждане се посочва от 280 до 296 г. сл.Хр., а за година на кончината ѝ – 332, 335 или 340 г.

Света Нина е родена в Кападокия. Баща й бил роднина на  Свети Георги Победоносец, а майка й – сестра на Йерусалимския патриарх. Дванадесетгодишна Нина заминала за Йерусалим, а по-късно и за Иверия (днешна Грузия). Там тя започва да разпространява вярата в Иисус Христос.  Св. Нина живяла благочестиво и целомъдрено, проповядвала Евангелието и призовавала християните и друговерците към покаяние. След смъртта й православието започва да я почита като светица.

Макар че се счита за руско, това лично женско име се радва на международна популярност – често се среща в Русия, България, славянските и германските народи.  Името е с древен вавилонски произход – Нин се е наричала богинята на плодородието. Среща се и в индианските племена и означава „огън“, „пламък“. На същата дата се почита и в католическата църква под името Кристина или Кристияна.