БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
Работни места за лица със средно и основно образованиe
1 Помощник, кухня
2 Майстор, производство на хлебни изделия
2 Личен асистент
2 Машинен оператор, банциг
9 Шивач
15 Шивач, обувки
1 Социален работник, закрила на детето
6 Общ работник
3 Продавач – консултант
3 Шофьор, лекотоварен автомобил
2 Търговски представител: ИКТ
1 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
1 Мияч, превозни средства (ръчно
1 Домакин, склад