Народният представител от коалиция ГЕРБ-СДС внесе предложение до председателя на Комисията по бюджет и финанси. Предложението включва искане от народния представител за увеличаване на капиталовите разходи
предвидени за областта.

„Въпреки сериозните инвестиции в последните години, все още нуждите на общините са големи. Напълно неприемливо е капиталовите разходи за годината във всичките дванадесет общини в шестата по големина област да са само в размер на 8,6 млн лв.”, посочва в предложението си Захариева. В предложението са посочени и за кои конкретни и важни за общините проекти ще се изисква допълнително финансиране. Това са необходими за
развитието на област Пазарджик ремонти, реконструкции и рехабилитации, а именно:

Община Пазарджик – за ремонт на улици, бордюри, тротоари – 3,2 млн. лв.

Община Белово за основен ремонт и реконструкция на помещенията за
социален патронаж; ремонт и обновяване на читалищни сгради в кв. Малко
Белово и селата Сестримо, Аканджиево и Момина клисура; ремонт на
площадна пространство на с. Сестримо – общо 1,1 млн. лв.

Община Брацигово – реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бяга –
2,4 млн. лв.

Община Велинград – проектиране и изграждане на нов водопровод и
реконструкция на съществуващ от ПС „Клептуза“ до шахта към ПСПВ
Велинград – 2,4 млн. лв.

Община Лесичово – реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната
водопроводна мрежа на с. Боримечково, етап 2 – 1,9 млн. лв.

Община Панагюрище – основен ремонт на поликлиниката и ремонт на Театър
Дом – паметник – общо 2,2 млн. лв.

Община Пещера – подмяна на ВиК мрежа и асфалтиране на ул. Симон Налбант
– 2 млн. лв.

Община Ракитово – изграждане на ВиК мрежа в града 9,6 млн. лв.

Община Септември – изграждане на пътна връзка с път I – 8 София –
Пловдив и мостово съоръжение на отводнителен канал Семчин дере;
реконструкция и благоустрояване на дворно място на ОДЗ Червена шапчица –
общо 1,6 млн. лв.

Община Стрелча – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на
четиринадесет броя улици с обща дължина 4305 м – 1,6 млн. лв.