„Български пощи“ ЕАД напомня на своите клиенти, че поради натрупване на поща за САЩ на транзитните летища е забавено експедирането от България и доставката на всички видове пратки за САЩ.

Забавянето се дължи на продължаващата несигурност в международния транспорт в условията на пандемия. Всемирният пощенски съюз съобщава, че неспазването на сроковете за доставка е валидно за всички пощенски оператори.

При промяна на ситуацията, информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството.