През месец март стартират скринингови прегледи и изследвания за три вида онкологични заболявания – Рак на млечна жлеза, Рак на маточната шийка и Рак на дебелото и правото черво. Прегледите са организирани от РЗИ Пазарджик и се финансират от Министерство на здравеопазването по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.

Основни целеви групи на скриниговите прегледи са: здравно неосигурени лица  – жени с фамилна анамнеза (първа линия родство – майка, сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата; полово активни жени от 25 до 60 г. за рак на маточната шийка;  лица с фамилен колоректален карцином над 50 г. за необходимостта от провеждане на хемокулт-тест чрез профилактичен преглед за рак на дебелото и правото черво.

За реализиране на скрининговата кампания РЗИ Пазарджик сключи договори с четири лечебни заведения от област Пазарджик: МЦ за ДП „Вива“ ЕООД

гр. Пазарджик, „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД град Панагюрище, „Диагностично-консултативен център I – Пазарджик“ ЕООД град Пазарджик и „Хигия – ДКЦ“ ООД град Пазарджик.

Броят на заложените прегледи и изследвания е: за Рак на гърдата –  352, за Рак на маточната шийка – 472, за Рак на дебелото и правото черво – 564. Сумата осигурена от Министерство на здравеопазването възлиза на  51 000 лв.

В скрининговата кампания на РЗИ Пазарджик се включват здравните медиатори от област Пазарджик. Тяхната роля е по места да информират населението и уязвимите групи от него за осигурената възможност за провеждане на безплатните прегледи и изследвания, както и да съдействат на лечебните заведения.

Профилактиката на онкологичните заболявания цели да предотврати възникването им и да отстрани рисковите фактори за появата на заболяване.  Тя е насочена към ранно откриване на заболяването, преди пълното разгръщане на клиничната симптоматика и чрез ранно лечение – подобряване на прогнозата и намаляване на честотата на тежките симптоми и хронифициране на заболяването.

 

* * * * * *

 

График на лечебните заведения:

 

МБАЛ „Уни –Хоспитал“ гр. Панагюрище

Всеки делничен ден от 13.00 до 15.00 ч.

Тел. за информация: 0357/88-581

 

МЦ „Вива“ гр. Пазарджик

АГ специалисти – Всеки делничен ден  от 08.00 до 13.00

Хирурзи –  Всеки делничен ден от 12.00 до 14.00 ч.

Ренген – Всеки делничен ден от 13.00 до 15.00 ч.

Тел. за информация: 034/44-19-27

 

„Диагностично-консултативен център I – Пазарджик“

Всеки делничен ден от 08.00 до 14.00 ч.

Без предварително записване.

Тел. за информация: 034/40-61-66.

 

„Хигия – ДКЦ“ ООД град Пазарджик – прегледите ще стартират след

07.03.2022 г.