Три пъти в годината ще се извършва инвентаризация на свиневъдните обекти на територията на областта. Това е една от мерките, които областният управител Иван Васев и зам.-областният управител Петя Цанкова обсъдха на днешното заседание с членовете на Областната епизоотична комисия. В него участваха представители на ОДБХ, ОДМВР, РИОСВ, РДПБЗН, РДГ.

По данни на ОДБХ Пазарджик общият брой на обектите в област Пазарджик, регистрирани за отглеждане на свине за лични нужди е 449. Най-много те са в община Пазарджик – 163 бр. и община Септември – 100 бр. Последният регистриран случай на АЧС в обект за отглеждане на свине в нашата област е в с. Априлци, община Пазарджик, през м. август 2021 г.

В изпълнение на Плана за действия в България по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканската чума по свинете, утвърден със заповед РД11-553/17.03.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ и зачестилите случаи на констатиране на огнища на АЧС в нерегистрирани лични стопанства, Областната епизоотична комисия взе решение за изпълнение на следните мерки на територията на област Пазарджик:

  1. Провеждане на инвентаризация на свиневъдните обекти три пъти годишно, както следва:

– двукратно от представители на администрацията на местното управление до м. май

–   веднъж от представители на местното управление с участието на официален ветеринарен лекар до м.септември

  1. Извършване на проверки на депопулацията на задните дворове през 2019 г, ако същите не са подновили дейността си.

веднъж от представители на местното управление с участието на официален ветеринарен лекар до м. ноември

  1. Извършване на клинични прегледи/проверки на био-сигурността от регистрирани ветеринарни лекари четири пъти годишно и предоставяне на резултатите/констатациите от прегледите/проверките.
  2. Провеждане на проверки за био-сигурност от официални ветеринарни лекари веднъж годишно/Клинични прегледи въз основа на оценка на риска от ОДБХ. Вземане на проби и лабораторни изследвания в случай на съмнение.
  3. Взаимодействие с териториалните звена на Министерство на вътрешните работи за борба с нелегалното придвижване на прасета – извършване на проверки на превозни средства по параметри, зададени от ЦУ на БАБХ, с цел откриване на източника на всяко заловено прасе или свински продукт.
  4. Извършване на месечни проверки за провеждана по интернет нелегална търговия с прасета. Провеждане на онлайн надзор по интернет, уебстраници, социални мрежи и групи и извършване проверки на място.
  5. Предоставяне на информационни материали на собствениците на прасета от задния двор чрез местните органи на власт, официалните ветеринарни лекари и регистрираните ветеринарни лекари.
  6. Да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии с участие на кметове и кметски наместници.