-Г-н Попов наскоро заявихте, че Община Пазарджик ще изгради собствен соларен парк, работи ли се по въпроса?

Не само се работи, но и усилено се работи. Искам да кажа нещо важно, което ще касае общината през следващите 30 години. И което трябва да се знае от всички, защото това е важно за нашата община.

Както казах преди близо около месец, нашата амбиция, а и от края на миналата година работим по т. нар. проект за енергийна ефективност, т.е. да станем независими по отношение на електроенергията, която ползваме. Бяха направени множество срещи, проучвания, консултации с външни експерти и днес имам честта да кажа, че внасяме в Общински съвет за одобрение, като първа стъпка, регистрацията на нашето търговско дружество, ново търговско дружество, което ще бъде 100% собственост на Общината, с търговско наименование „Пазарджик солар сити“ ЕООД.

Надявам се на предстоящата сесия общинските съветници да дадат картбланш за регистрацията му. Неговият предмет на дейност ще бъде „Проектиране, изграждане, управление, производство и продажба на електроенергия от възобновяеми източници“.

– Какво ще представлява този парк, къде ще е местоположението му?

– Ще бъде изграден един соларен парк от т.нар. фотоволтаици върху 4 имота с обща площ около 210 декара, които се намират в Икономическата зона, в непосредствена близост до една от подстанциите на града ни. Общата произведена енергия ще бъде около 20 хил. мегаватчаса годишно.

Анализът за последната 2021 година показва, че количеството енергия, която  ние разходваме, е около 12-13 хил. мегаватчаса годишно за цялата община. Захранването на всички сгради общинска собственост, улично осветление, кметства, галерии, музеи, детски градини, спортни зали, училища предполага един огромен разход на електроенергия. За 2021 година разходът ни за ел. енергия е бил около 4 млн. лева. А за тази година, с тези нови цени, се опасявам, че разходът ще надхвърли 6 млн. лева, ако не и повече.

Така че, ние, водени от това да направим необходимото този разход да бъде минимизиран, да кажа – несъществуващ, правим тази стъпка. Това означава, че след въвеждането в експлоатация на този наш общински соларен парк токът ни на годишна база ще бъде 0 лева за следващите 30 години. Това е годността на инвестицията, която ще направим. Този парк ще има живот 30 години и трябва да е ясно, че от края на тази година, когато смятаме, че ще го въведем в експлоатация, за следващите 30 години разходът на Община Пазарджик ще е 0 лева. И което е още по-важно, чрез продажбата на електроенергия от разликата между необходимите ни мегаватчаса и произвежданите – около 7 хил. мегават/часа, ще използваме за връщането на кредита, който ще ни бъде необходим за изграждането на този соларен парк. Ще останат средства и за поддръжката на това съоръжение.

След изтичане срока на договора с банката всички тези средства ще остават като чиста печалба за Общината. И освен, че през следващите 30 години Община Пазарджик ще бъде енергийно ефективна, т. е. няма да дава никакви пари за електричество,  но и след 7-8 години ще реализира едни много добри печалби от дейността на това дружество. Всички трябва да сме наясно, че цената на електрическата енергия няма да става драстично по-малка, да не кажем, че в годините тя ще се увеличава.

– Има ли друга община в страната, която да е реализирала подобен проект?

Това решение, което ние днес предлагаме, и искаме да се осъществи до края на годината, ще има 30-годишни положителни последици за жителите на нашата община. Ние ще бъдем първата община в България, която реално ще изгради такова нещо.

Каква ще бъде цената на електроенергията оттук нататък няма да интересува Община Пазарджик.

Ние сме показали, че сме отговорни и мислим в перспектива. Така че наследниците ни ще имат предимство да използват всичко това като възможност и инструмент да развиват общината ни така, както заслужава.

– Кои са следващите етапи след регистрацията на дружеството?

След като регистрираме дружеството, което очакваме да стане в началото на месец април, управителят, който ще бъде избран и изкара  съответните спесимени, трябва да обяви от името на дружеството поръчка за проектиране, изграждане, управление и търговия с  електроенергия. Така ще привлечем фирма, която да има богат опит в този вид дейности.

Чрез прозрачна публична поръчка в рамките на до два месеца трябва да имаме избран изпълнител, който в най-къси срокове да се справи, защото ние бързаме, „гоним“ следващия  отоплителен сезон, когато ще ни бъде най-трудно.

След което с избрания изпълнител ще кандидатстваме пред съответните банкови институции. Тези, които дадат най-добрите финансови условия, ще привлечем за финансиране на този проект. Очакваната стойност, поне към този момент,  е около 12-13 млн. лева. Да се надяваме, че следващите месеци няма да има някакво драстично повишаване, като ще заложим възможно най-модерните технологии, свързани  с тези панели, които да бъдат максимално ефективни, за да произвеждат максимално много електрическа енергия.

Практическата реализация ще отнеме най-малко време, защото терените са равни, необходимо е малко да се позачистят. Самото изграждане ще отнеме не повече от месец и половина- два.

– Едни от най-дългите процедури са тези по присъединяването. Няма ли да забавят процеса?

– В момента текат още няколко неща, за да не губим време. Това е технологията по отношение на  заявяване на тази  мощност и разрешението ни от ЕСО за присъединяване към националната електрическа мрежа. Чакаме всеки момент, до края на месеца, да получим разрешение от EVN, тъй като върху един от парцелите минават 6 кабела  за високо напрежение 20KV,  за да ги вкараме в земята. Това ще заложим най-вероятно като задължение на изпълнителя – да не губим време и да не е за сметка на общинския бюджет, въпреки че разходите не са кой знае колко големи.

Важно и много ефективно  за нас е, че пари за присъединяване ние няма да даваме, защото самата подстанция е в непосредствена близост до парцела. Но за всяко едно нещо трябват проекти, които още от сега сме започнали и сме подали в EVN. Те ги обработват, за да може всичко да върви паралелно.

– Кога най-късно е възможно Община Пазарджик да има готов соларен парк?

– Ако вървят нещата, както трябва, а няма основания това да не е така, очаквам до септември да сме готови с всичко и да започнем изграждането. В рамките на два месеца да бъде всичко готово и за Коледа да функционира този парк. От следващата година да започнем да усещаме предимствата, които реално ще имаме.

С това може да се гордеем, защото отново ще дадем добър пример в цяла България как трябва да се действа. А не само да се мрънка „Дайте ни компенсации за това и онова!“

Всеки да се стяга и да търси решения на базата на новите реалности. Който и да управлява и каквато и да е държавата, тя не може да дава компенсации за всичко и на всеки постоянно.

Аз съм горд, че ние започваме нещо, което е изключително важно, изключително полезно за нашата местна общност и изключително иновативно. Трябва да се провери, но може би ще сме и първата община в Европа, която ще е енергийно независима по отношение на електроенергията.

Ще положим усилия това да се случи до края на годината и ще държим в течение общността за всички стъпки, които предприемаме, защото има още няколко неща, които трябва да се случат.

– Колко средства ще инвестира в този проект Община Пазарджик?

 

 –  Общината ще даде само 50 хил. лева за регистриране на дружеството, които ще са заплати на управителя, който ще е временен. Той ще бъде такъв за 6 месеца до провеждането на конкурс, както е по закон. Така че разходът на Общината ще бъде 50 хил. лева, а всичко останало ще бъде от банков кредит на самото дружество, което си става самостоятелно юридическо лице.

Кое ще послужи за залог? Част от залога ще бъдат бъдещите вземания, а другата – тези 4 имота, които внасяме  и чиято стойност по предварителни оценки е около 8-10 млн. лева. Ще ги вкараме в актива на дружеството с едно апортно производство, след като го регистрираме, паралелно да тече и това. Този апорт ще ни бъде много полезен по отношение на кредита, който ще получим от банката. По принцип сме провели предварителни разговори с няколко банкови институции, които ще се конкурират. Техният интерес е голям, тъй като в момента банките имат пари, но нямат читави проекти, по които да ги предоставят.  А този проект, по всички стандарти, е минимално рисков, защото става въпрос за земя, която е общинска, за проект, който е общински и трето – за дейност, която е изключително актуална и ще бъде актуална в следващите десетилетия. Затова говорим за 100% финансиране, без никакво участие на Общината. Погрижили сме се всичко това да не товари общинския бюджет. С тези инвестиции, които ще направим и в уличното осветление – с подмяната на всички тела, ще си намалим много разхода, така че той може да бъде още по-нисък. Ето защо, след връщането на кредита на годишна база и след разхода за поддръжката, може да остават пари и за Общината, които   да изразходваме за някакви други полезни неща.

Така че, днес полагаме началото на енергийната независимост на община Пазарджик по отношение на ел. енергия за 30 години напред.