Марио Захариев от ПГХХТ с първа награда в конкурс на тема „Химичните технологии около нас 2022“, организиран от ХТМУ – София, Марио Захариев, ученик от 11 в клас спечели първо място! Ученикът на ПГХХТ участва с презентация на тема: „Ролята на предприятията от хранително-вкусовата промишленост в моя регион за изграждане на професионални умения“.
Целта на презентацията бе да се представят най-добрите фирми в региона от хранително-вкусовата промишленост и как те помагат за изграждането на професионални умения у младите хора. В презентацията бяха представени фирми, в голяма част от които учениците от направление ХВП провеждат своята лабораторна и производствена практика, дългогодишни партньори на ПГХХТ – ДАНЕЛИ 2000 ООД, „Хлебмаш – комерс 95 ООД, „МИО“ ООД, „ФЕДОН“ ООД, “Лакрима” АД, „ЕВРОМЕС“ ООД, “ГАРО” ЕООД, „Марица Екофроуз» EАД, „Екоконс” ООД, „Ви Пи Брандс Интернешънал“ АД, Винарна „Беса Валей“, Пивоварна «Ромбус». Чрез провеждането на практически занятия в реална работна среда, учениците добиват ясна представа за работната обстановка и начините за протичане на технологичния процес. Учениците се научават на дисциплина, отговорност, лоялност и работа в екип.
Към презентацията бе изготвен клип, на който се представя процесът на дестилация на виноматериал в лабораторна обстановка.
„Качеството на храната и напитките, които консумираме е от изключително значение за нашето здраве. Моята цел е да бъда полезен със знанията си за опазване здравето и живота на хората, като прилагам своите знания умения и в производството. Затова избрах да уча в ПГХХТ – гр. Пазарджик, специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки. Благодаря за подкрепата на моята учителка инж. Снежана Златанова“ – каза Марио.
Марио е роден на 09.09.2004 година в село Синитово, община Пазарджик. От 2018 година учи в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – Пазарджик, специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни напитки“. Любимите му предмети са технология и техника за производство на храни, хигиена на храните и хранително законодателство, БЕЛ, ХООС и ФВС. Приятелите му го определят като честен и позитивен човек – истински християнин.
Презентацията спечели І-во място, като официалното представяне се състоя на 25.03.2022г. от 10ч в онлайн платформата Google Meet, където се представиха 15 номинирани презентации.