Ученици от ПГ „Иван С. Аксаков“ откриха неподозирани връзки между учебните предмети български език и литература и математика.“Съществуват ли допирни точки между учебните предмети български език и литература и математика?“-това беше темата на интегрирания урок,който представиха единадесетокласници от гимназията.
Урокът се реализира по Плана за квалификация на РУО на тема „През универсалния език на математиката към уникалния свят на родното слово“.Той бе воден от г-жа Иванка Ваклинова,учител по БЕЛ и директор на училището и г-жа Евдокия Благова,учител по математика в гимназията.
Гости на събитието бяха г-жа Дора Дулчева,началник на РУО Пазарджик и старши експерт по математика , г-жа Галина Цанева,старши експерт по БЕЛ и г-жа Гергана Табакова,директор на дирекция „Образование и култура“ в Община Пазарджик „Математиката и фолклорът“, “ Математическа поезия“ и „Представяне на популярни писатели,които са и математици“ бяха темите,по които учениците,разпределени в три екипа,представиха свои проучвания. Те разкриха интересни и неподозирани пресечни точки между двата учебни предмета.